Zmarł Prof. dr. hab. Edward Polański

Redakcja: Edyta Połeć

Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Prof. dr. hab. Edwarda Polańskiego

Współzałożyciela i aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Śląskim, delegata na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” w hali „Olivii” w Gdańsku. Utraciliśmy prawdziwego Przyjaciela, człowieka mądrego, szlachetnego, wrażliwego i serdecznego, oddanego służbie ludziom i sprawom uczelni. Żegnamy wybitnego językoznawcę i wielkiego społecznika.

Żegnamy z bólem Człowieka bliskiego, cieszącego się powszechnym szacunkiem i uznaniem. Jego życzliwość i dobroć czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Wieczny odpoczynek racz dać Mu, Panie…

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia i żalu

składają

Przyjaciele z „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego