Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego

Komisja Rewizyjna

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”