Świadczenie związkowe

Zasiłki statutowe

Zasiłek statutowy, przysługujący z tytułu:

  • urodzin dziecka, 700,00zł,
  • zgonu członka rodziny, 400,00zł,
  • zgonu członka związku, 500,00zł,

Druk wniosku o przyznanie zasiłku statuowego

Zapomogi losowe

Zapomóg losowych, po udokumentowaniu, w przypadku zdarzeń losowych, długotrwałej choroby, leczenia szpitalnego, powodzi, pożaru, etc.

Druk wniosku o przyznanie zapomogi związkowej

Dofinansowania

200 zł dofinansowania do wakacyjnego wypoczynku dziecka, wypłacane od 1 czerwca do 30 września, bez względu na rodzaj wyjazdu, dla dzieci do 18 lat, dla dzieci uczących się (18 – 25 lat) na podstawie wniosku i legitymacji szkolnej lub studenckiej.,

Zwrotu za bilety, w przypadku indywidualnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych, raz w roku, po przedstawieniu biletów w kwocie 70,00 zł,

Abonamenty: do Filharmonii Śląskiej w Katowicach (odpłatność 5,00zł), do Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach (odpłatność 15,00zł).

Żniżki

Na podstawie legitymacji NSZZ „Solidarność” członkowie związku mogą korzystać ze zniżek w wielu punktach naszych partnerów m.in. Cinema City, Teatr Korez, Energylandia, Legendia, ZOO w Chorzowie, Calypso Fitness Club, Termy Chochołowskie, Śląskie Laboratoria Analityczne, Neptun – kolonie i obozy dla dzieci, Max Premium Burgers etc.

Pełna lista zniżek dostępna jest na stronie: https://solidarnosckatowice.pl/benefity/.

Karty paliwowe

Karta rabatowa Orlen, na podstawie której członkowie Związku będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa i artykułów poza paliwowych, na stacjach paliw Orlen.
Szczegóły na stronie internetowej:
https://solidarnosckatowice.pl/benefity2/orlen/

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos, uprawnia do zniżek w wysokości od 7 do 15 groszy za litr paliwa w zależności od jego rodzaju. Dodatkowo właściciel karty rabatowej może liczyć na 10-proc. zniżkę na oleje i płyny do spryskiwaczy sprzedawane na stacjach Lotos i Lotos Optima oraz 15 proc. upustu na myjnię samochodową.

Szczegóły na stronie internetowej:
https://solidarnosckatowice.pl/dla-zwiazkowcow/legitymacja-elektroniczna-i-karta-rabatowa/