„A źródło wciąż bije…” poznaj naszą historię

Redakcja: Izabela Rygielska

„A źródło wciąż bije…”: NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Śląskim w latach 1980–2020

Autorki książki: dr hab. Jolanta Gwioździk, dr Grażyna Pasterna oraz Ewa Żurawska.

Kliknij i przeczytaj naszą historię:

„A źródło wciąż bije…”. NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Śląskim w latach 1980–2020 | Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (us.edu.pl)

Autorki zwracają uwagę, że w książce odwołano się między innymi do genezy tej organizacji na śląskiej uczelni – w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w kraju. Wspomniały też, że publikacja nawiązuje do okoliczności tworzenia struktur Związku, a także przedstawia konkretne działania, podejmowane na rzecz demokratyzacji kraju i środowiska akademickiego.

Ukazano w niej także mechanizmy represji stosowane wobec związkowców w okresie stanu wojennego, zwłaszcza liczne internowania. Podstawą analiz były materiały prywatne (głównie korespondencja) i dokumenty zachowane w Komisji Zakładowej, a także przekazy prasowe (w tym wywiady) i opracowania dotyczące dziejów Uniwersytetu Śląskiego.

Wracamy do początków „Solidarności” uniwersyteckiej. Ta książka przypomina tamten nasz entuzjazm. Zupełny fenomen, że potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, nawet różniąc się w poglądach i to tworzyło jakąś wielką wartość. Rozmawialiśmy w obrębie uniwersytetu, poloniści z fizykami, rektorzy z asystentami. To były takie momenty, które pokazywały, co jest prawdziwą wartością, jaka jest hierarchia społeczna i wtedy się budowało piękną, mocną wspólnotę. To bijące źródło „Solidarności” śledzimy przez czterdzieści lat. Jak się zmieniała „Solidarność”, jej znaczenie, jej rola, ale też, jak myśmy się zmieniali i w jakim dzisiaj jesteśmy punkcie.

(Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz )