Porozumienie podpisane

Redakcja: Izabela Rygielska

uprzejmie informujemy, że działając zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2019 poz. 263 ze zm.), podpisane zostało porozumienie pomiędzy NSZZ Solidarność i ZNP a JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego dotyczące podwyżek wynagrodzeń z wyrównaniem od stycznia 2024 roku.

1.    Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego dla pełnego wymiaru czasu pracy w grupie nauczycielek i nauczycieli akademickich wynosi 32% wynagrodzenia zasadniczego, obliczana w odniesieniu do pensji zasadniczej z dnia 31.12.2023 r.

2.     Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego dla pełnego wymiaru czasu pracy w grupie pracowniczek i pracowników niebędących nauczycielkami i nauczycielami akademickimi wynosi 22% wynagrodzenia zasadniczego, obliczana w odniesieniu do pensji zasadniczej z dnia 31.12.2023 r. Przy założeniu, że po zastosowaniu regulacji, wynagrodzenie zasadnicze pracownika niebędącego nauczycielem akademickim zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, nie będzie mniejsze niż 4600,00 zł brutto. 

3.     W grupie osób najmniej zarabiających: 3600 zł (wynagrodzenie minimalne w 2023 roku) podwyżka wynagrodzenia brutto wynosi 1000 zł i pensja wzrasta  prawie o 28%!

Bardzo dziękujemy za liczne głosy wsparcia ze strony pracowników, za wypełnianie ankiety i pozytywne reakcje.