III Forum Uczelni i Instytutów Polskich NSZZ „Solidarność” 12-14 kwietnia ŁÓDŹ

Redakcja: Izabela Rygielska

Solidarnie o przyszłości – związki zawodowe w obliczu nowych wyzwań.

W pierwszym dniu uczestnicy wysłuchali wystąpienia Pana dr hab. Macieja Gduli, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, była to również okazja do zadania pytań wiceministrowi oraz przekazania problemów z jakimi boryka się środowisko akademickie .


fot. Mikołaj Zacharow

W kolejnym panelu pierwszego dnia obrad kol. Michał Okrasa, UMed w Łodzi wygłosił prelekcję Porozumienie z pracodawcą w oparciu o style myślenia i o nastawieniu do tego co słyszymy i jak to odbieramy

Internet i media społecznościowe – dlaczego musimy tam być? kol. Julia Wrocławska, UMed w Łodzi wskazała w swoim wystąpieniu ważny aspekt nowoczesnej promocji Związku.

Dzień zakończyło otwarte Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Nauki, na którym omówiono propozycje zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz problemy szkolnictwa wyższego i nauki.

Dzień drugi otworzył Panel dyskusyjny Aspekty prawne pracy w szkolnictwie wyższym i nauce, prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk, UŁ

Wsparcie pracowników w trudnych sytuacjach, dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, PŁ, a także Budowanie odporności psychicznej pracowników uczelni w dynamicznych czasach, dr Ewa Worotyńska-Kos, PŁ to wykłady, które na pewno pomogą w pracy codziennej nie tylko związkowej.


fot. Mikołaj Zacharow

Kol. Dominik Szczukocki – przewodniczący KSN tak podsumował III FUIP

„20-lecie zjazdów organizacji zakładowych NSZZ Solidarność sektora nauki i szkolnictwa wyższego
* 16 forum związkowe
* zorganizowane przez 5 organizacji zakładowych ŁPA i KSN
1 ksiądz; 1 minister; 1 dyrektor departamentu; 4 rektorów; 3 szefów struktur związkowych: Region Ziemia Łódzka, KSNiO, ZNP w UŁ

* 13 uniwersytetów (w tym 2 uniwersytety przyrodnicze, 1 uniwersytet ekonomiczny)
* 11 uczelni technicznych
* 2 uczelnie medyczne
* 2 uczelnie artystyczne
* 8 instytutów badawczych
120 uczestników.

Na zakończenie Forum Zwiedzanie Muzeum Kinematografii, Szkoły Filmowej w Łodzi i Księżego Młyna było okazją do poznania Łodzi i dyskusji kuluarowych, a także okazją do przejażdżki zabytkowym tramwajem .

Za rok spotykamy się w Białymstoku.

fot. Mikołaj Zacharow

fot. Izabela Rygielska

Autorami zdjęć są:
Mikołaj Zacharow O Autorze – zacharow.pl | Mikołaj Zacharow | portfolio

Izabela Rygielska UŚ