BESKID ŻYWIECKI 11 maja 2024 r.

Redakcja: Izabela Rygielska

TRASA:
ŻABNICA Skałka – Rysianka ( schronisko; 1322) – Lipowska (schr., 1324) – Hala Boracza (schr.) -MILÓWKA

CENA: 75 zł/os

Wyjazd: Sosnowiec godz. 715 (WNP, ul. Będzińska);
Katowice godz. 730 (Rektorat)

Wpłaty przyjmuje Sekretariat NSZZ „Solidarność” UŚ ul. Bankowa 12 a