24 Kwiecień 2018 17:59
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

STRUKTURA 2014 - 2018
STRUKTURA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Wszyscy członkowie Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej, oraz wszystkich Komisji problemowych pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują za swoją pracę żadnych gratyfikacji finansowych.Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UŚ

 1. Krzysztof Pszczółka przewodniczący
 2. Danuta Baran
 3. Magdalena Bełza
 4. Anna Gawron członek Prezydium
 5. Jolanta Gwioździk
 6. Elżbieta Krawczyk skarbnik
 7. Adrian Majewski
 8. Edyta Połeć
 9. Tadeusz Rus
 10. Izabela Rygielska sekretarz
 11. Jacek Szade wiceprzewodniczący
 12. Zofia Tokarska
 13. Antoni Winiarski
 14. Ilona Witas
 15. Roman Wrzalik
 16. Aleksander Zemanek
 17. Ewa Żurawska wiceprzewodnicząca

Komisja Rewizyjna NSZZ „Solidarność” UŚ :
 1. Irena Bielańska-Grajner
 2. Monika Sarnecka
 3. Tomasz Wrzołek

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”:
 1. Jolanta Gwioździk
 2. Tadeusz Rus
 3. Piotr Skudrzyk
 4. Antoni Winiarski
 5. Aleksander Zemanek
 6. Ewa Żurawska

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”:
 1. Piotr Skudrzyk
 2. Antoni Winiarski
 3. Ewa Żurawska

UCZELNIANE KOMISJE SENACKIE:
Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów – Krzysztof Pszczółka
Senacka Komisja ds. Badań Naukowych (…) – Aleksander Zemanek
Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą – Remigiusz Kopoczek
Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej – Antoni Winiarski
Senacka Komisja ds. Organizacji i Rozwoju – Ewa Żurawska
Senacka Komisja ds. Kształcenia – Tadeusz Rus
Rada Biblioteczna – Grażyna Tetela

KOMISJE DYSCYPLINARNE:
ds. nauczycieli akademickich – Antoni Winiarski
ds. studentów – Krzysztof Pszczółka komisja odwoławcza - Anna Gawron
ds. doktorantów – Jacek Szade komisja odwoławcza – Janusz Kropka

Ogłoszenia
WIEDEŃ
SZCZECIN i okolice
ALPY
SUWALSZCZYZNA WILNO GRODNO
PODCZELE (Kołobrzeg)
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022