24 Styczeń 2018 10:09
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Społeczny Inspektor Pracy
Społeczny Inspektor Pracy


Z Uniwersytetem Śląskim jestem związany od stycznia 2003 roku. Pracuję w grupie pracowników inżynieryjno-technicznych w Instytucie Chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Od sierpnia 2005 r. pełnię funkcję Społecznego Inspektora Pracy w Instytucie Chemii.
W roku 1998 ukończyłem studia inżynierskie w zakresie Technologii Odzyskowych, Gospodarki Cieplnej i Ekologii na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. W 2006 roku ukończyłem studia podyplomowe nt. „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” organizowane przez Politechnikę Krakowską.
W grudniu 2007 roku zostałem wybrany na Społecznego Inspektora Pracy. Kandydaturę pozytywnie zaopiniowały Związki Zawodowe działające przy Uniwersytecie Śląskim, gdzie od lutego 2008 r. pełnię tę zaszczytną funkcję.
 

Kontakt:
Instytut Chemii
40-007 Katowice, ul. Szkolna 9
pokój nr 39, I p.
tel.  (32) 359-15-45
tomasz.zarski@us.edu.pl
tomekzarski@o2.pl

Do pobrania (pdf): Społeczna inspekcja pracy


Ogłoszenia
Ostatki w Korbielowie
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
WYBORY 2018 - 2022