22 Wrzesień 2017 22:29
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Abonament - bilety
Obowiązuje na spektaklach wyprodukowanych przez Teatr Śląski, bez premier, spektakli zamkniętych i wydarzeń specjalnych. Upoważnia do miejsca na parterze Dużej Sceny oraz na całej widowni Sceny Kameralnej i w Malarni.
Zasady rezerwacji: do 20 każdego miesiąca sekretariat KZ przyjmuje rezerwacje na spektakle w miesiącu następnym.
Cena jednego biletu 15 zł.
Ogłoszenia
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
BABIA GÓRA 30.09. br.
Program turystyczny
na 2017 r.
wycieczki