19 Luty 2018 12:34
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

WROCŁAW - JARMARK BOŻONARODZENIOWY
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego

zaprasza do

WROCŁAWIA
na
JARMARK BOŻONARODZENIOWY

09.12.2017 r.Program:
  • zwiedzanie HYDROPOLIS – Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie z przewodnikiem
  • czas wolny – JARMARK BOŻONARODZENIOWY na wrocławskim rynku
Cena: 110 zł (bilet normalny)
100 zł (b. ulgowy – młodzież ucząca się i emeryci)

(dofinansowanie z ZFŚS zgodnie z regulaminem – działalność sportowo – rekreacyjna, wypoczynek sobotnio-niedzielny)

Zniżka dla członków Związku 20 zł, członków ich rodzin 10 zł)


Wyjazd: Sosnowiec (WNoZ) godz. 800
Katowice (Rektorat) godz. 815

Zapisy i wpłaty przyjmuje sekretariat NSZZ „Solidarność” UŚ (ul. Bankowa 12A)
do 30 listopada br.

Informacji udziela również kol. Monika Sarnecka tel. 32 7865048

Ogłoszenia
NIEDZIELA PALMOWA
Kopalnia GUIDO
w Zabrzu

Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022