14 Grudzień 2017 06:54
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

WROCŁAW - JARMARK BOŻONARODZENIOWY
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego

zaprasza do

WROCŁAWIA
na
JARMARK BOŻONARODZENIOWY

09.12.2017 r.Program:
  • zwiedzanie HYDROPOLIS – Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie z przewodnikiem
  • czas wolny – JARMARK BOŻONARODZENIOWY na wrocławskim rynku
Cena: 110 zł (bilet normalny)
100 zł (b. ulgowy – młodzież ucząca się i emeryci)

(dofinansowanie z ZFŚS zgodnie z regulaminem – działalność sportowo – rekreacyjna, wypoczynek sobotnio-niedzielny)

Zniżka dla członków Związku 20 zł, członków ich rodzin 10 zł)


Wyjazd: Sosnowiec (WNoZ) godz. 800
Katowice (Rektorat) godz. 815

Zapisy i wpłaty przyjmuje sekretariat NSZZ „Solidarność” UŚ (ul. Bankowa 12A)
do 30 listopada br.

Informacji udziela również kol. Monika Sarnecka tel. 32 7865048

Ogłoszenia
SCENY DLA DOROSŁYCH CZYLI SZTUKA KOCHANIA - 07.01.2018 r.
KRAKÓW - 30.12.br.
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna