Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego informuje, że członkowie naszego związku mogą korzystać z następujących świadczeń:

 

ZASIŁKÓW STATUTOWYCH

 > WNIOSEK <
przysługujących z tytułu

  • Urodzin dziecka 700,00
  • Zgonu członka rodziny 400,00
  • Zgonu członka związku 500,00

 

ZAPOMÓG LOSOWYCH

 w przypadkach indywidualnego zdarzeń losowych, długotrwałej choroby, leczenia szpitalnego, powodzi, pożaru itp. - po udokumentowaniu  > WNIOSEK <


Dofinansowanie do wakacyjnego wypoczynku dziecka – 200 zł

(dla dzieci do 18 lat na podstawie wniosku;

dla dzieci uczących się (18 – 25 lat) na podstawie wniosku i legitymacji szkolnej lub studenckiej).

> WNIOSEK <
Świadczenie wypłacane jest w okresie od 1 czerwca do 30 września.

W TYM ROKU (2020 r.) WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 15 października.

 

Zwrotu za bilety w przypadku indywidualnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych -
50,00 zł.
(po przedstawieniu biletów)

Informujemy, że posiadamy abonamenty koncertowe Filharmonii Śląskiej w Katowicach (odpłatność członkowie 5 zł, niezrzeszeni 10 zł.) oraz bilety do Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego (odpłatność 15 zł.)

 

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU UCZESTNICZĄCY W WYCIECZKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAKŁADOWĄ OTRZYMUJĄ ZNIŻKI W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI KOSZTÓW IMPREZY

 

(Uchwała Komisji Zakładowej
z dnia 1 marca 2012 r.)

Wycieczki i wydarzenia...

> tutaj <


Warto zajrzeć...

> przydatne linki <


Pracowniczy Fundusz Emerytalny

> link <