Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Komunikat nr 1/2014
KZ NSZZ „Solidarność” w sprawie
opinii na temat podwyżek wynagrodzeń pracowników UŚ w 2013 r.
***

Stanowisko KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany zasady naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w rozporządzeniu Rady Ministrów o szczegółowych zasadach gospodarki finansowej uczelni publicznych z dnia 10 grudnia 2012 r.

***
Stanowisko KSN NSZZ „Solidarność” o niektórych założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 listopada 2012 r.

***
Notatka ze spotkania Komisji ds. Płac, KSN NSZZ „Solidarność” Warszawa, 8. XII. 2012 r.

***

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5. X. 2011 r. o wynagrodzeniach.

***
KWOTA BAZOWA

INFORMACJA o niektórych kwotach bazowych w roku 2012

***
Zarządzenie nr 14/2012 z dnia 5 marca 2012 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wymiaru oraz zasad udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom bibliotecznym oraz informacji naukowej, zatrudnionym na stanowisku: kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.

***

Komunikat
ws. projektu zmian w ustawie proponowanych przez KSN NSZZ „Solidarność”

Minister Barbara Kudrycka ogłosiła niedawno, że DOKONANY ZOSTANIE PRZEGLĄD WYKONANIA USTAWY O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM.
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” ponowi przy tej okazji próbę dokonania nowelizacji najbardziej niekorzystnych dla pracowników szkolnictwa wyższego zapisów ustawy. Będzie prowadzić na ten temat rozmowy w Sejmie.
Projekt KSN z 5 marca 2012, zawierający propozycje zmian, znajduje się na naszej stronie internetowej.
Komisja Zakładowa prosi o zapoznanie się i ustosunkowanie lub uzupełnienie tych propozycji.

***

Komunikat
ws. urlopów st. bibliotekarzy i kustoszy

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" informuje, że w przygotowaniu jest zarządzenie JM Rektora UŚ, przywracające urlop wypoczynkowy w wymiarze 36 dni dla st. bibliotekarzy i kustoszy, zatrudnionych na tych stanowiskach przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27.07.2005 r. (dotyczy to także tych, którzy po tym terminie awansowali na kustosza). Zaległy urlop trzeba będzie wybrać sukcesywnie do 2014 r.
Decyzja ta jest efektem wielomiesięcznych starań i negocjacji NSZZ „Solidarność Uniwersytetu Śląskiego z władzami Uniwersytetu.
Czekamy na oficjalny tekst rozporządzenia, który natychmiast dołączymy do komunikatu.

***

Sprawy pracownicze – komunikaty:
Komunikat 1
Obniżanie pensum pracownikom dydaktycznym w razie zmniejszenia się liczby studentów w grupie ćwiczeniowej
Komunikat 2.
Sprawa urlopów bibliotekarzy
czytaj

Odpowiedź Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okregowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

***

PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH

Projekt
(w wersji do uzgodnienia na Prezydium Rady KSN)
z dnia 8 maja 2011 roku


***

Taryfikatory płacowe wg KSN


bibliotekarze
nauczyciele akademiccy
nie będący nauczycielami
***

KOMUNIKAT
Komisji Zakladowej NSZZ "Solidarnosc" Uniwersytetu Slaskiego w sprawie "Regulaminu awansowania pracowników niebedacych nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Slaskim"

***

KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego w sprawie Regulaminu awansowania pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi w UŚ

***

KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników domów studenckich, których nie obejmuje dotacja budżetowa (finansowanych z Funduszu Pomocy Materialnej) w Uniwersytecie Śląskim od 1 stycznia 2009 roku

***

KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 czerwca 2009 w sprawie wzrostu wynagrodzeń w Uniwersytecie Śląskim od 1 stycznia 2009 roku

***

KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie podwyżek wynagrodzeń w roku 2009

***

KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w regulaminie ZFŚS

***

Wycieczki i wydarzenia...

> tutaj <


Warto zajrzeć...

> przydatne linki <


Pracowniczy Fundusz Emerytalny

> link <