Komunikat Komisji Zakładowej
Dodane przez zt dnia Marzec 08 2016 21:23:58
Komunikat Komisji Zakładowej
w sprawie ogólnouczelnianej debaty z kandydatami na funkcję rektora


Przypominamy, że otwarta, ogólnouczelniana debata z kandydatami na funkcję rektora
w najbliższej kadencji odbędzie się 10 marca o godz. 1500 w auli Kazimierza Popiołka
na Wydziale Nauk Społecznych