Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

dodano 25.09.2020 r.

Stanowisko Międzyzwiązkowego Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
z dnia 14 września 2020 roku

"14 września centrale związkowe działające na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim podjęły decyzję o wznowieniu działalności Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Regionu Śląsko – Dąbrowskiego oraz ogłoszeniu pogotowia strajkowego w całym regionie."

przeczytaj więcej...

 

 

dodano 10.09.2020 r.

Człowiek „Solidarności”

prof. Irena Bajerowa

"Wybitny badacz dziejów języka polskiego, współorganizatorka katowickiej polonistyki, długoletni profesor Uniwersytetu Śląskiego, dydaktyk i wychowawca pokoleń polonistów, krzewicielka idei miłości do języka i ziemi ojczystej jako wartości podstawowych, niezłomna patriotka walcząca o wolność ojczyzny i prawa człowieka, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego."

przeczytaj więcej...

 

 

dodano 10.09.2020 r.

40. rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego
– Dąbrowa Górnicza, 11 września 2020

"11 września 2020 r. w Dąbrowie Górniczej odbędą się obchody 40. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 mszą świętą w kościele pw. Św. Antoniego (ul. Kościelna 20). Następnie uczestnicy uroczystości złożą kwiaty pod Pomnikiem Porozumienia Katowickiego. W wydarzeniu weźmie udział dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach."

przeczytaj więcej...

 

11 września - rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę Świętą, która zostanie odprawiona
w 40-tą rocznicę podpisania Porozumienia Katowickiego.

 

Tegoroczne obchody rocznicowe podpisania Porozumienia Katowickiego - pomimo wcześniejszych planów organizacyjnych „z wielką pompą” - ze względu na sytuację panującej pandemii będą skromne.

Dąbrowska Solidarność serdecznie zaprasza do udziału w uroczystej Mszy Św., która odbędzie się 11 września br. o godz. 10.00 w Sanktuarium pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej,
ul. Kościelna 20.

W trosce o zdrowie uczestników Solidarność zrezygnowała zarówno z rozbudowanej części oficjalnej, w tym przemówień ważnych Postaci ówczesnych wydarzeń, dlatego też odwołane zostają uroczystości zarówno pod Krzyżem znajdującym się za bramą główną Huty Katowice, jak i pod Pomnikiem Porozumienia Katowickiego. Zapraszamy natomiast do indywidualnego złożenia kwiatów pod pomnikiem.

Źródło informacji: https://www.hksolidarnosc.pl/

  ~~~

Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem. Z bonem zapłacicie Państwo o 200 zł mniej za usługi świadczone w obiektach: wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.

Kto może dostać bon?

 • Każdy, kto na dzień 15 lipca 2020 r. jest członkiem Związku NSZZ „Solidarność”. 
 • Każdy, kto zapisze się do NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego , 
  po miesiącu członkostwa otrzyma bon 200 zł na wypoczynek.

Bony DOMS na 40 lat NSZZ „Solidarność”.
Bony o wartości 200 zł. można odbierać w biurze KZ (Bankowa 12 a)
w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9:00–15:00.

  ~~~

dodano 14.07.2020 r.

Komunikat
dotyczący Porozumienia zawartego przez
Związki Zawodowe z Jego Magnificencją Rektorem

Związki Zawodowe działające w Uniwersytecie Śląskim: NSZZ „Solidarność” i Związek Nauczycielstwa Polskiego podpisały z Jego Magnificencją Rektorem w dniu 13 lipca 2020 r. Porozumienie w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego, starszego wykładowcy nieposiadającego stopnia doktora i bibliotekarzy dyplomowanych, a w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dla kustoszy
i starszych bibliotekarzy oraz starszych specjalistów. Podwyższono także minimalne wynagrodzenie w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do wysokości 2500 zł.

Ustalenia te są wynikiem wielotygodniowych negocjacji Związków Zawodowych z Władzami Uczelni, które towarzyszyły uzgadnianiu Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie  Śląskim
w Katowicach.

Rozmowy i uzgodnienia trwały wiele tygodni, rozpoczęły się od wspólnych uwag zgłoszonych
12 marca 2020 roku przez Związki do projektu Regulaminu wynagradzania przygotowanego przez Władze Uczelni. Niestety sytuacja związana z epidemią koronawirusa wydłużyła rozmowy i dopiero w dniu wczorajszym ostatecznie zakończono uzgodnienia dotyczące tego dokumentu. W wyniku negocjacji osiągnięto korzystne regulacje dla różnych grup pracowniczych Uniwersytetu Śląskiego. Niestety, nie wszystkie postulaty związkowe udało się zrealizować, te nieuzgodnione zawarte są
w Protokole Rozbieżności dołączonym do Porozumienia i będą negocjowane przyszłości. Pełny tekst Porozumienia przedstawiamy
w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Pełna treść porozumienia > TUTAJ <

~~~ 

dodano 05.06.2020 r.

Komunikat prorektora ds. kształcenia i studentów przeczytaj więcej...

Oświadczenie Pani dr hab. Ewy Budzyńskiej przeczytaj więcej...

~~~

dodano 19.05.2020 r.

Pismo skierowane do Pani Kanclerz UŚ

w sprawie powrotu pracowników do stacjonarnego trybu pracy

przeczytaj więcej...

~~~ 

Odpowiedzi na pytania do kandydatów
na Rektora Uniwersytetu Śląskiego

prof. dr hab. Karol Kołodziej przeczytaj więcej...

prof. dr hab. Ryszard Koziołek przeczytaj więcej...

prof. dr Zbigniew Celiński przeczytaj więcej...

  ~~~

dodano 22.04.2020 r.

Rozwiązania dla szkolnictwa wyższego
i nauki w drugiej tarczy antykryzysowej

przeczytaj więcej...

 ~~~

 

 ~~~

 ~~~

dodano 25.01.2020 r.

Pismo do
Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej

dot. sprawy dr hab. Ewy Budzyńskiej

przeczytaj więcej...

 ~~~

~~~

dot. telefonogramu do pracowników z dnia 17 grudnia br.

W związku z telefonogramem rozesłanym do pracowników dnia 17 grudnia 2019 roku, wyjaśniamy, iż Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego zwracała się do JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka z pisemnym wnioskiem nie o możliwość skorzystania przez pracowników z uprawnień określonych w Regulaminie Pracy a o skrócenie czasu pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) oraz 31 grudnia 2019 r. (wtorek) bez konieczności odpracowywania (tak, jak miało to miejsce choćby w dniu 31 października 2019 roku).

~~~

~~~

~~~

~~~

Informacje z Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ "Solidarność"

21.10.2019

«««    »»»

Do wszystkich Członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”

 

W dniach 19-22 września 2019 roku w Krakowie odbyło się I Forum Uczelni Polskich (I FUP), które jest kontynuacją dotychczasowego Uniwersyteckiego Forum Związkowego. Tegoroczne spotkanie środowiska akademickiego zorganizowały Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Forum Uczelni Polskich zostało objęte patronatem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

Myślą przewodnią Forum było motto: „By dorastać do pełni człowieczeństwa".

Obszerna relacja z obrad I FUP oraz materiały udostępnione przez Prelegentów zostały opublikowane na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi: „I FUP w Krakowie – relacja i materiały” – przejdź do artykułu

«««    »»»

Polecamy Państwu również lekturę artykułów: „Mobbing, a może bullying?” oraz „Ombudsman na polskich uczelniach – oryginał czy podróbka?”.

Najnowszy numer Wiadomości KSN można pobrać z zakładki BIULETYN.

 «««    »»»

Z działalności Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność

Na przełomie lipca i sierpnia 2019 r. Krajowa Sekcja Nauki wystosowała następujące opinie:

Opinia projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych z dnia 17 lipca 2019 r.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, z dnia 24 lipca 2019 r.

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa, 27 sierpnia 2019 r.

 

Stając w obronie wolności słowa i swobody prowadzenia dyskusji akademickiej, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zwróciła się również do Premiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sprzeciwiając się nadużywaniu władzy rektorskiej i domagając się stosowania jednakowych standardów etycznych wobec wszystkich pracowników akademickich.

List do Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 16 września 2019 r.

«««    »»»

Posiedzenia Prezydium i Rady KSN

Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” obradowało w Krakowie w dniu 20 września br.

Komunikat z posiedzenia Prezydium jest dostępny na stronie Krajowej Sekcji Nauki – przejdź do strony KSN

Termin kolejnego Prezydium KSN wyznaczono na dzień 22 listopada 2019 r.

Rozszerzone o przewodniczących Komisji Zakładowych zrzeszonych w KSN posiedzenie Rady KSN odbędzie się natomiast 23 listopada 2019 r. w Warszawie. Spotkanie poświęcone będzie wdrażaniu ustawy w uczelniach, a w szczególności statutom, regulaminom pracy i wynagradzania (planowane jest też krótkie szkolenie dotyczące tworzenia regulaminów wynagradzania) oraz prawdopodobnej nowelizacji ustawy.

«««    »»» 

Debata NKN Forum na Uniwersytecie Śląskim

Pierwszego lipca 2019 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się debata Narodowego Kongresu Nauki Forum (NKN FORUM), której wiodącym tematem były „Ścieżki kariery - rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki”. Relacja z przebiegu debaty znajduje się na naszej stronie internetowej – przejdź do artykułu

«««    »»»

Prace nad statutami, regulaminami pracy i wynagradzania

Przypominamy o pilnym przesyłaniu przyjętych przez Państwa Uczelnie porozumień płacowych, statutów, regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania.

Prosimy o przesyłanie powyższych dokumentów na nasz adres mailowy: ksn@solidarnosc.org.pl

«««    »»»

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

oraz z profili KSN na portalach społecznościowych na Facebooku i Twitterze

 

~~~

List Otwarty
KU NSZZ ,,Solidarnosc,, UP w Krakowie

Treść listu znajdą Państwo > tutaj <

~~~

 ~~~

 ~~~

~~~

~~~

Porozumienie
w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników
niebędących
nauczycielami akademickimi

Treść porozumienia znajdą Państwo > tutaj <

~~~

List Ministra Piotra Müllera
do Rektorów uczelni publicznych

Treść listu znajdą Państwo > tutaj <

~~~

Prof. Jerzy Żyżyński o Ustawie 2.0

Pod tym > linkiem < znajduje się treść artykułu

 

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu
Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ "S"
z 09.04.2019r.

Artykuł znajdą Państwo > tutaj <

~~~

Apel Przewodniczącego
Komisji Krajowej Piotra Dudy

do Członków Związku NSZZ "S"

Treść apelu > tutaj <

~~~

List Komisji Zakładowej NSZZ "S"

dotyczące podjęcia działań w celu podniesienia wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

List Komisji Zakładowej do JM Rektora > tutaj <

~~~

Uchwały Wydziałowe oraz listy pracowników

dotyczące podjęcia działań w celu podniesienia wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydział Filologicznego > tutaj <

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Filologicznego > tutaj <

 

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii > tutaj <

 

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk o Ziemi > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych > tutaj <
List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Społecznych > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji > tutaj <

List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Prawa i Administracji > tutaj < 

 

Uchwała Rady Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach > tutaj <
List pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydział Artystycznego > tutaj <

 

Uchwała Rady Wydział Etnologii i Nauki o Edukacji > tutaj <

 

List pracowników Administracji Ogólnouczelnianej Uniwersytetu Śląskiego > tutaj <

 

List pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego > tutaj <


~~~

 

~~~

Informacje z
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ DO STAWEK MINIMALNYCH

Treść informacji znajdą Państwo > tutaj <

~~~

Stanowisko KK nr 13/18
ws. sytuacji społeczno - gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce

Treść Stanowiska znajdą Państwo > tutaj <

~~~

 

 

 

 

13.11.2018 r.

Praca nauczycieli akademickich
jest pracą twórczą

Informacje o kosztach uzyskania przychodu > tutaj <

~~~

38 rocznica powstania
NSZZ Solidarność

 

 

~~~

~~~

~~~ 

25.06.2018 r.

Stanowisko Komisji Krajowej
popierające postulaty WZD KSN ws. Ustawy 2.0

 

Pod tym > linkiem < znajduje się List Otwarty KK.

~~~

~~~

15.06.2018 r.

Konstytucja dla Nauki

Pod tym > linkiem < można śledzić bieżące informacje dotyczące Ustawy 2.0

 

12.06.2018 r.

Listy Otwarte w sprawie Ustawy 2.0

 • do Prezydenta RP: treść dokumentu > tutaj <
 • do Premiera RP: treść dokumentu > tutaj <

 

21.05.2018 r.

Nowe władze Krajowej Sekcji Nauki

W dniach 18 - 19 maja w Falentach odbyło się
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.
Wybrano nowe władze Sekcji na kadencję 2018-2022.
Szczegóły znajdują się > tutaj <

 

20.04.2018 r.

 

14.03.2018 r.

Wybory Komisji Zakładowej
NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego
na lata 2018 - 2022

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UŚ Kadencja 2018 – 2022                           

 1. mgr Krzysztof Pszczółka    przewodniczący
 2. mgr Gabriela Błaszczyk
 3. mgr Anna Gawron    członek Prezydium                          
 4. dr hab. Jolanta Gwioździk    
 5. mgr Anna Kluczka
 6. dr hab. Sławomira Kamińska Berezowska                 
 7. mgr Elżbieta Krawczyk    skarbnik                                
 8. dr Remigiusz Kopoczek
 9. dr Michał Noszczyk                                                                       
 10. mgr Edyta Połeć                                                         
 11. prof. dr hab. Tadeusz Rus                                                   
 12. lic. Izabela Rygielska    sekretarz                                
 13. dr Antoni Winiarski             
 14. mgr Ilona Witas            
 15. dr hab. Roman Wrzalik    wiceprzewodniczący     
 16. mgr Ewa Żurawska    wiceprzewodnicząca

Więcej informacji pod > linkiem <

Najważniejsze sprawy w latach...

2009 - 2013

strona archiwalna

czytaj więcej...

Wycieczki i wydarzenia...

> tutaj <


Warto zajrzeć...

> przydatne linki <


Pracowniczy Fundusz Emerytalny

> link <