19 Luty 2018 12:31
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Komunikat z uczestnictwa przedstawicieli uczelni wyższych w ogólnopolskiej w manifestacji w Warszawie
Komunikat
z uczestnictwa przedstawicieli uczelni wyższych w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w sobotę 14 września

Transparent KSN był rozwinięty na pl. Trzech Krzyży już od godz. 11.30 i wtedy zgromadzonych było około 5 osób. Powoli grupa ta zaczęła się powiększać – o 23 osoby ze środowiska krakowskiego, o następnie osoby z Warszawy (5, w tym Koleżanka Wierzbicka z UKSW, Koledzy Gutowski i Sobieszczański oraz Koledzy z PIAP), Szczecina (Kolega Grzywacz), Bydgoszczy (Koleżanka Przegalińska), Lublina (Kolega Duda). Skontaktowała się z nami Koleżanka Jaskólska z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ostatecznie zgromadziło się około 45 osób. W międzyczasie przejeżdżał piętrowy autobus z nagłośnieniem, z którego pozdrawiano grupy manifestantów. Wśród wymienionych znalazł się Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza. O godz. 12.30 włączyliśmy się w pochód manifestujących. Około godz. 15.00 dotarliśmy na pl. Zamkowy, gdzie wśród przemawiających byli między innymi przedstawiciele szwajcarskiej konfederacji związków zawodowych Unia, na czele z przewodniczącym sekcji budowlańców Hansuelim Schiedeggerem. Powiedział On między innymi, że „ten, kto walczy może wygrać, kto już nie walczy ten się poddał. Wy nie możecie się poddać".

Mieliśmy łączność telefoniczną z kolegą Sicińskim, który był w około 50 osobowej grupie przedstawicieli uczelni z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w tym około 30 osób z Politechniki Ślaskiej (m. in. Kolega Giza, członek Rady KSN Kolega Kossuth i delegat na WZD Kolega Pillich). Z kolei przedstawiciele uczelni Warszawy (Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego), Wrocławia (wiemy o trójce Kolegów z Uniwersytetu Medycznego z Koleżanka Jędrychowską), Rzeszowa (Kolega Bogusław Dołęga), Gdańska (3 osoby z AWF), Puław (8 osób) i innych nie kontaktowali się z główna grupą KSN – było to utrudnione, ze względu na wielkość demonstracji – ale znajdowali się w swoich grupach regionalnych. Warto podkreślić, że w demonstracji brała udział połowa członków Komisji Zakładowej (wraz z przewodniczącym Kolegą Pawelcem oraz delegatami na WZD Kolegami Bogdańską i Hajto) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kolega Siciński szacuje, na podstawie dostępnych nam, że mogło być około 200 osób z uczelni z całej Polski.
Wydaje się, że był to najliczniejszy udział przedstawicieli szkolnictwa wyższego i nauki pod szyldem KSN od 15-20 lat.

W sumie około 200 tysięcy związkowców zamanifestowało w minioną sobotę w Warszawie niezadowolenie z rządów Platformy Obywatelskiej, których wynikiem jest brak dialogu społecznego, ustanawiane złego prawa, coraz większa skala bezrobocia i ubóstwa, likwidacja miejsc pracy, osłabienie systemu edukacji, nauki i ochrony zdrowia oraz odcięcie się polityków partii rządzących od problemów zwykłych Polaków. Największa po 1989 r. manifestacja pokazała olbrzymią determinację związkowców.

Spisali: Maria Sapor, Edward Malec, Kazimierz Siciński.
Prosimy o wysyłanie dodatkowych informacji do Biura KSN


POSTULATY KSN NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"


Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” domaga się między innymi:

  1. Odbudowania dialogu społecznego – nie tylko między rządzącymi i pracodawcami, ale z równoprawnym udziałem pracowników.

  2. Likwidacji zapóźnienia cywilizacyjnego, poprzez zwiększenie nakładów finansowych na innowacje, naukę i szkolnictwo wyższe.

  3. Prawa do korzystania z zagwarantowanych Konstytucją praw obywatelskich (ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, referenda).

  4. Wycofania się z niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie Pracy.

  5. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.

  6. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”.

  7. Zaprzestania pozorowanych reform w szkolnictwie wyższym i nauce.

Niestabilne prawo – Niskie i niesprawiedliwe finansowanie – Ignorowanie reprezentacji pracowniczej – trzy filary niszczenia nauki i szkolnictwa wyższego
Permanentne niedofinansowanie, szkodliwa rewolucja prawna, wojna z autonomią uczelni i godnościowymi podstawami pozycji zawodowej badacza i dydaktyka szybko rozwiązują problem. Najlepsi wyjeżdżają zagranicę. Tam też można prowadzić badania, więc nauka nie zginie. Tylko to już nie będzie nauka polska.

Wynalazki, nowe technologie, wdrożenia – czyli gospodarka oparta na wiedzy – pozostają w ścisłym związku ze stanem nauk podstawowych oraz rozwojem badań. Tutaj bez poważnych nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe niewiele da się zdziałać. Same talenty i dobra wola uczonych, innowatorów, wynalazców, już nie wystarczą.

W roku 2006 tzw. wskaźnik innowacyjności wynosił dla Polski 3,5. Jego najmniejsza wartość wynosi 1, a maksymalna 7, co oznacza, że przed siedmiu laty Polska plasowała się nieco poniżej środka skali (4). W latach 2012 i 2013 wskaźnik naszej innowacyjności oceniono na 3,3. Spadek nieznaczny, sytuacja niemal bez zmian.

Tyle że globalny proces wdrażania innowacji, choć bez naszego udziału, nieustannie trwa. Kilka lat temu wskaźnik 3,5 dawał nam 44 miejsce w rankingu. Przed rokiem z niewiele gorszą oceną 3,3 spadliśmy już na 63 pozycję, w tym roku – też ze wskaźnikiem 3,3 – jeszcze o dwa oczka niżej.

Oznacza to, że w ciągu kilku zmarnowanych lat wyprzedziło nas 21 krajów świata.


Plik z ulotką można pobrać tutaj

Harmonogram protestów
Wielka akcja protestacyjna w Warszawie
Katowice, 22 lipca 2013 roku

Koleżanki i koledzy!

11 września rozpoczyna się wielka akcja protestacyjna w Warszawie. To nasza wielka szansa, abyśmy w końcu doprowadzili do tego, że obywatele będą mieli realny wpływ na to, kto rządzi i jak rządzi w naszym kraju.

To nasza wielka szansa i kto wie, czy nie ostatnia, aby NSZZ Solidarność i cały ruch związkowy odzyskał właściwą pozycję w życiu publicznym i odzyskał zaufanie oraz powszechny szacunek społeczny. Nie możemy tej szansy zmarnować. Jeśli pogrzebiemy nadzieje, które pokłada w nas spora część Polaków, NSZZ Solidarność trafi na margines życia społecznego w Polsce, a proces niszczenia ruchu związkowego i ograniczania praw pracowniczych w naszym kraju bardzo trudno będzie zatrzymać.


Rząd i najbardziej wpływowe lobby najbogatszych pracodawców wypowiedziało wojnę związkom zawodowym. Wiedzą, że to ostatnia zorganizowana siła społeczna, która przeszkadza im robić w Polsce takie interesy, jakie robi się w krajach Trzeciego Świata. Chcą zmienić ustawę o związkach zawodowych w taki sposób, aby związek nie miał środków i możliwości skutecznego działania. Lansują takie zmiany w prawie, które mają na celu ograniczenie niezależności związków zawodowych.

To nie jest demagogia, to są fakty i realna ocena sytuacji. Rozejrzyjcie się dokoła. Nawet ci z Was, którzy pracują i działają w branżach uznawanych dotychczas za bogate, powinni już dostrzec, że polska gospodarka stoi u progu katastrofy. Każdy z Was ma w rodzinie kogoś, kto stracił pracę, kto mimo skończonych studiów pracy znaleźć nie może, kto musiał wyemigrować, żeby móc żyć i utrzymać rodzinę, kto nie może związać końca z końcem. Każdy z Was chciałby być traktowany z szacunkiem w publicznej placówce zdrowotnej, oświatowej, sądowej, w każdym innym urzędzie państwowym i samorządowym. Jeśli tak się zdarzyło, to jesteście szczęściarzami. Żyjemy w państwie, które człowiekiem pogardza, tępi tych, którzy dopominają się o swoje prawa. Każdy z Was albo zna, albo słyszał o działaczach związkowych wyrzucanych z pracy wbrew prawu, którzy miesiącami, a nawet latami muszą w sądach walczyć o swoje podstawowe prawa. A zdarza się i tak, że decyzje sądów są ignorowane przez przedsiębiorców, którzy traktują Polskę jak kolonię.

Miarka już się przebrała. Nie ma odwrotu. Jeśli nie pokażemy panującej klasie politycznej i finansowej, że nie jest bezkarna, przegramy z kretesem. Jeśli związki zawodowe po raz kolejny dadzą dowód, że są słabe i niezdolne do realizacji interesów swoich członków, to po prostu znikną. Albo zniszczą je politycy i oliarchia finansowa, albo zmarginalizuje je wielki, niekontrolowany bunt społeczny ludzi rozczarowanych nieskutecznością związków.

We wrześniu spotykamy się w Warszawie i nie wyobrażam sobie, że mogłoby tam zabraknąć członków Waszej organizacji zakładowej, a w szczególności przewodniczących oraz osób korzystających z ochrony związkowej. Mam nadzieję, że szczególnie działaczom związkowym nie muszę przypominać, że przynależność do związku to nie tylko prawa, ale też obowiązki wynikające ze statutu NSZZ Solidarność i mandatu zaufania, jakim obdarzyli Was członkowie związku.

Jednak nie należy zapominać, że przynależność do NSZZ Solidarność to przede wszystkim wyraz postawy życiowej, to umiejętność stawania z podniesionym czołem w obronie najwyższych wartości i ideałów związku, to chęć pomocy słabszym, to wzajemne wspieranie się i dbanie o dobro wspólne. Bądźmy solidarni w realizacji tych wartości.Dominik Kolorz
Przewodniczący Zarządu Regionu
NSZZ "Solidarność"
Region Śląsko-Dąbrowski
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
tel./fax: 32 253 73 73
e-mail: d.kolorz@solidarnosckatowice.pl
www.solidarnosckatowice.pl
NIP: 634-21-97-569
REGON: 271778531
KRS 0000059630 Dz. I rubr. 3, poz. 22


Turze Pole
Już X Prezentacje Taneczne im. prof. Waleriana Pańki Zespołu Szkół w Turzym Polu odbyły się 21 czerwca 2013 r. Tym razem spektakl zaprezentowano w Domu Kultury w Brzozowie - sala kina "Sokół". Uroczystość zaszczycili: Pan Michał Drozdek delegat Najwyższej Izby Kontroli, Pan Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka siostra Prof. W. Pańki Wiktoria Orlik z mężem i siostrzenicami oraz przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UŚ Maria i Janusz Krzanowscy.W prezentacjach uczestniczyło 11 zespołów tanecznych m.in. z Rzeszowa. Leska. Sanoka, Brzozowa, Przysietnicy, Grabownicy, Turzego Pola. Przegląd zespołów rozpoczął jedyny zespół muzyczny "Song" Gimnazjum z Krościenka Wyżnego, prezentując piosenki lat 60-tych. Popisy taneczne: na początek - brazylijska samba w wykonaniu "Zeróweczki" z Turzego Pola. Dzieci świetnie wyczuwały rytm i prosty układ taneczny dostosowany był do ich możliwości. Uczestnicy prezentacji zachwycali fantastycznymi strojami, dobą choreografią, prawie bezbłędnymi wykonaniami, szczerością i uśmiechem. W imprezie kolejny już raz tańczyli podopieczni Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych z Sanoka. Swoje 5 minut miał też Marcin Dudycz z LO w Brzozowie, uczestnik programu "Mam talent". Tym razem Szkolny Teatr Lalki i Aktora z Turzego Pola poprzez zabawne scenki zapowiadał kolejnych wykonawców. Było to rozwiązanie wesołe, śmieszne i bardzo podobało się widzom. Każdy zespół otrzymał pamiątkę w postaci rysunków na tematem Tańca, które wykonali uczniowie Zespołu Szkół w Turzym Polu w konkursie plastyczny. Każdy uczestnik zaś otrzymał: korale z cukierków.

Pragniemy podkreślić, że X prezentacje to nowe doznania estetyczne, lepszy poziom wykonywanych tańców oraz świetne stroje. Należy zaznaczyć olbrzymi wkład pracy pedagogów i instruktorów przygotowujących dzieci i młodzież oraz pochwalić młode pokolenie za to, że uczestniczy w zajęciach poza lekcyjnych i pracuje dla siebie.

Maria Janusz Krzanowscy
NSZZ „Solidarność” UŚSpotkanie z JM Rektorem
Szanowni Państwo,
Zapraszam i gorąco zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu z JM Rektorem, prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem, na spotkanie otwarte z pracownikami Uniwersytetu Śląskiego.
Spotkanie to odbędzie się 2 lipca o godz. 15:30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12. Będzie ono okazją do zadawania pytań i wymiany poglądów na tematy ważne dla naszego środowiska. Należy także podkreślić, że odbywa się ono w momencie ożywionej dyskusji na temat regulacji płac i systemu oceniania nauczycieli akademickich i nienauczycieli w naszej Uczelni. Mam nadzieję, że Państwo skorzystacie z tej okazji, żeby rozwiać wiele różnych wątpliwości.

Serdecznie pozdrawiam
Ewa Żurawska
Konferencja naukowa "W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku.


70 rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich


Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2013 r.
5 czerwca 2013 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2013 r.
Komunikat Komisji Zakładowej w sprawie porozumienia płacowego w Uniwersytecie Śląskim
Komunikat Komisji Zakładowej
w sprawie porozumienia płacowego w Uniwersytecie Śląskim zawartym między Rektorem a związkami zawodowymi
w dniu 5 czerwca 2013 r.


5 czerwca zostało podpisane porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Śląskiego od dnia 1 stycznia 2013 r. Szczegóły ustaleń znajdują się w załączonym dokumencie porozumienia.

Podstawowe zasady przeprowadzenia regulacji płac dotyczą rozdziału kwoty przyznanej na podwyżki na część obligatoryjną do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 75% u nauczycieli akademickich i 80% u nie nauczycieli, a pozostałą część – 25% u nauczycieli i 20% u nienauczycieli przeznacza się na część ocenną.

Podwyżki będą realizowane w dwóch etapach:

I etap regulacji wynagrodzeń– podwyżka automatyczna wraz z wyrównaniem od 1 stycznia będzie wypłacona najwcześniej 15 lipca br.

II etap regulacji wynagrodzeń – część ocenna - zostanie zrealizowana w terminie późniejszym do 15 listopada wraz z wyrównaniem od 1 stycznia 2013 r. Ta część podwyżki przyznana będzie na czas określony tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Z wnioskiem o przyznanie podwyżki wynikającej z oceny może wystąpić zarówno sam zainteresowany, jak i przełożony pracownika. Zastosowane kryteria uznania zostaną podane do wiadomości pracowników i skonsultowane ze związkami zawodowymi.

Przedstawiciele związków zawodowych zaproponowali zorganizowanie spotkania JM Rektora z pracownikami w celu objaśnienia istoty podjętej polityki płacowej w naszej uczelni. Pracownicy powinni wyjaśnić różne swoje wątpliwości i zadać nurtujące ich pytania. Spotkanie odbędzie się jeszcze w czerwcu, a o konkretnym terminie środowisko nasze zostanie powiadomione wcześniej.

Sprawa podwyżek
Szanowni Państwo,

Dotarły do nas głosy z różnych wydziałów, że środowisko nie zna związkowych propozycji zasad przeprowadzenia tegorocznych podwyżek wynagrodzeń. Pragniemy poinformować, że stanowisko związków – ZNP i NSZZ „Solidarność” przedstawiliśmy 17 maja br., na pierwszym spotkaniu z władzami rektorskimi w sprawie podwyżek (załącznik nr 1). Postulowaliśmy, żeby tę pierwszą podwyżkę w 2013 r. potraktować antyinflacyjnie i dać równą kwotę w poszczególnych grupach pracowniczych, uwzględniając 5% rezerwę dla JM Rektora i 5% dla Dziekanów i Kierowników Jednostek. Podkreśliliśmy, powołując się na głosy wszystkich grup pracowniczych, że takie są oczekiwania środowiska, gdyż od wielu lat nie było regulacji płac w publicznych szkołach wyższych.

J.M. Rektor zaproponował inne zasady podziału: 70% obligatoryjnie i 30% uznaniowo, zgodnie z wynikami ewaluacji wszystkich pracowników. Z taką koncepcją J.M. Rektor zapoznał także pracowników niektórych wydziałów.

Związki zawodowe nadal podtrzymują opinię na temat charakteru tegorocznej podwyżki, która nawet nie pokrywa skutków inflacji. Dodatkowo, konieczność podniesienia wynagrodzeń 1624 pracownikom w styczniu br., do minimalnych stawek w taryfikatorze, świadczy o niskich zarobkach w naszej uczelni.

Te wszystkie przyczyny skłaniają nas do zaprezentowania kolejnego, wspólnie wypracowanego stanowiska podziału środków na wynagrodzenia w tym roku z dnia 24.05.2013 r., zawartego w piśmie do Dziekanów i Kierowników Jednostek (załącznik nr 2)
.

Uważamy, że można rozważyć przyjęcie w grupie nauczycieli akademickich stawek wynikających z taryfikatora (załącznik nr 3), co różnicowałoby kwoty przyznane nauczycielom na poszczególnych stanowiskach. Można by dodatkowo uwzględnić podniesienie stawki w grupie najsłabiej zarabiających nauczycieli. Natomiast w grupach nienauczycieli należałoby uwzględnić jednakową kwotę dla wszystkich, z ewentualnie niewielką częścią uznaniową.

Wszystkie elementy uznaniowe powinny być przyznane wg jasno określonych kryteriów. Nie można żadnej części wynagrodzenia dać w formie dodatków specjalnych, gdyż te środki mogą być tylko przeznaczone na podwyżki stawek wynagrodzeń zasadniczych.

Niniejsze pismo przesyłamy również do wiadomości J. M. Rektora.


Z wyrazami szacunku

Aneta Trojanowska
Prezes Rady Uczelnianej UOZ ZNP przy UŚ

Ewa Żurawska
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” UŚ

Załącznik nr 1 wspólne stanowisko związkowe
Załącznik nr 2 Pismo do Dziekanów i Kierowników Jednostek
Załącznik nr 3 tabela z wynagrodzeniamiKomunikat KZ NSZZ "Solidarność" UŚ w sprawie zasad uzgodnienia podwyżki wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Śląskiego w 2013 r.
Komunikat KZ NSZZ „Solidarność” UŚ
w sprawie zasad uzgodnienia podwyżki wynagrodzeń
pracowników Uniwersytetu Śląskiego w 2013 r.


W dniu 17 maja odbyły się pierwsze rozmowy płacowe z władzami UŚ. Związki Zawodowe działające w naszej uczelni przekazały wspólnie wypracowane stanowisko dotyczące zasad przyznawania podwyżek. Władze przedstawiły swoje propozycje. Następne spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu. O dalszych postępach w rozmowach będziemy informować na bieżąco.

Ewa Żurawska
Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego
Ogłoszenia
NIEDZIELA PALMOWA
Kopalnia GUIDO
w Zabrzu

Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022