19 Listopad 2017 00:05
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Komunikat nr 1/2014 w sprawie opinii na temat podwyżek wynagrodzeń pracowników UŚ w 2013 r.
Komunikat nr 1/2014
KZ NSZZ „Solidarność” w sprawie opinii na temat podwyżek wynagrodzeń pracowników UŚ w 2013 r.


Zgodnie z Porozumieniem w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2013, zawartym w dniu 5 czerwca 2013 r. pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego a związkami zawodowymi, podwyżkę wynagrodzenia podzielono na dwa elementy – automatyczny i ocenny. Część ocenna była przyznana tylko na czas jednego roku za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. ...czytaj


KSN wobec projektu zmian ustawy
Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Prof. Lena Kolarska-Bobińska

Szanowna Pani Profesor,


Rada Ministrów przyjęła we wtorek 17 grudnia projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym. Znalazły się w nim propozycje, przeciwko którym KSN protestuje od dawna. Najistotniejszą zmianą jest skreślenie ustępu 1 w artykule 152, które w istocie pozbawia związki zawodowe reprezentujące pracowników uczelni wyższych prawa do zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Przy obecnym stanie prawnym brak będzie bowiem po stronie pracodawców podmiotu wyposażonego w zdolność układową....czytaj

List do posła Mariusza Błaszczaka...czytaj
Rocznica stanu wojennego w Polsce
„Zapal Światło Wolności” w rocznicę stanu wojennego
Stan wojenny był tragedią dla Polski - oceniają historycy. W nocy z 12. na 13. grudnia Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziła stan wojenny.

Historyk, profesor Andrzej Paczkowski przypomina, że była to decyzja mająca na celu powstrzymanie procesów demokratycznych rozpoczętych w 1980 roku, przez zgodę na powstanie Niezależnego Związku Zawodowego "Solidarność".
Komunistyczne władze, tłumaczy naukowiec, nie potrafiły tak zmienić systemu, by znalazło się w nim miejsce dla jawnie działającej opozycji. Dlatego stan wojenny miał na celu wyeliminowanie kilku tysięcy osób, które zostały uznane za przywódców, i złamanie coraz silniejszego sprzeciwu wobec komunistycznych władz. Komunistyczne władze po rozpoczęciu stanu wojennego, internowały około 10. tysięcy osób i zdelegalizowały "Solidarność".

Historyk, profesor Antoni Dudek przypomina, że wprowadzenie stanu wojennego było też związane z bardzo poważnymi ograniczeniami swobód obywatelskich. Odebrano prawo do stowarzyszeń, manifestacji i protestów. Wprowadzono godzinę milicyjną, wyłączone były telefony i inne środki łączności.

Historyk, profesor Andrzej Chojnowski podkreśla, że stan wojenny wpędził polskie społeczeństwo w głęboki kryzys. Wprowadzenie stanu wojennego zabiło w Polakach nadzieję na zmiany w kraju i entuzjazm związany z powstaniem Niezależnych Związków Zawodowych. Stan wyjątkowy "wypalił" polskie społeczeństwo, które do lat 90-tych pozostawało w marazmie i zniechęceniu.

Szczególną wymowę ma korespondencja Jana Pawła II z gen. Jaruzelskim. Papież natychmiast zareagował na wydarzenia w Polsce i tak pisał18 grudnia: „W ciągu ostatnich zwłaszcza dwu stuleci Naród Polski doznał wiele krzywd. (…) W tej perspektywie dziejowej nie można dalej rozlewać krwi polskiej: nie może ta krew obciążać sumień i plamić rąk Rodaków. (…) Zwracam się do Pańskiego sumienia, Generale, i do sumień wszystkich tych ludzi, od których zależy w tej chwili decyzja”.

Walka z systemem totalitarnym rozgrywała się głębiej – wewnątrz każdego człowieka, wewnątrz całego narodu. Zwycięstwo nie polega tylko na przejęciu władzy, nawet nie na uzyskaniu wolności zewnętrznej. Nie to jest najważniejsze. To, co najważniejsze, rozgrywa się na zupełnie innym poziomie. Chodzi o wolność wewnętrzną. T tego uczył nas Jan Paweł II. Bez wątpienia lekcja ta, choć w innych warunkach, jest wciąż aktualna.


Instytut Pamięci Narodowej w 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego organizuje kampanię społeczną upamiętniającą jego ofiary. W akcji będzie mógł wziąć udział każdy, zapalając 13 grudnia o 19.30 świeczkę w oknie lub wirtualnie na stronie www.ipn.gov.pl.

Druga edycja kampanii IPN "Zapal Światło Wolności" nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. W oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapłonęła wtedy świeca. Na znak jedności z rodakami zapalił ją papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał także prezydent USA Ronald Reagan.


Po 32. latach od tamtych wydarzeń IPN zachęca Polaków do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego podobnym gestem. Akcja poświęcona jest poległym w starciach z milicją, śmiertelnie pobitym na komisariatach, internowanym, a także, zwykle zapominanym, zmarłym z powodu braku opieki medycznej. Ofiary to także osieroceni, zwolnieni z pracy lub zmuszeni do emigracji z powodów politycznych.

Tu dowiesz się więcej o inicjatywach rocznicowych Instytutu Pamięci Narodowej.

Grupowe ubezpieczenie na życie
Szanowni Państwo!

Związki zawodowe działające w Uniwersytecie Śląskim zapraszają do wzięcia udziału w badaniu i udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa obecnego grupowego ubezpieczenia na życie. Poniższa ankieta została przygotowana w celu poznania opinii, co Państwa zdaniem, należałoby zmienić w funkcjonującym programie ubezpieczenia na życie. Wyznacznikiem badania jest również poznanie zmieniających się oczekiwań i potrzeb w zakresie ochrony życia i zdrowia.

Uprzejmie informujemy, że badanie jest całkowicie anonimowe. Link do ankiety znajduje się pod adresem

http://svy.mk/HIpqOe


Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety w wersji papierowej dostępnej w sekretariatach związków zawodowych (ul. Szkolna 7 pok. 17 i 18).
Msza św. w intencji


Szanowni Państwo,
4 listopada br o godz. 19.00 w krypcie Katedry Chrystusa Króla zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. Profesora Augusta Chełkowskiego.
Natomiast 11 listopada br. o godz. 18.00 w kościele Św. Antoniego we Lwowie zostanie odprawiona msza św. w intencji członków NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego, a także radość wieczną dla wszystkich Zmarłych. Proszę o modlitwę lub udział w tym czasie we mszy św. w swojej parafii.
O spotkaniu w parafii Św. Antoniego poinformuję Państwa szerzej w sprawozdaniu z podróży do Lwowa.
Serdecznie pozdrawiam
Ewa Żurawska
"Solidarność" w Uniwersytecie Śląskim


Plik z plakatem do pobrania tutaj

Komunikat z uczestnictwa przedstawicieli uczelni wyższych w ogólnopolskiej w manifestacji w Warszawie
Komunikat
z uczestnictwa przedstawicieli uczelni wyższych w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w sobotę 14 września

Transparent KSN był rozwinięty na pl. Trzech Krzyży już od godz. 11.30 i wtedy zgromadzonych było około 5 osób. Powoli grupa ta zaczęła się powiększać – o 23 osoby ze środowiska krakowskiego, o następnie osoby z Warszawy (5, w tym Koleżanka Wierzbicka z UKSW, Koledzy Gutowski i Sobieszczański oraz Koledzy z PIAP), Szczecina (Kolega Grzywacz), Bydgoszczy (Koleżanka Przegalińska), Lublina (Kolega Duda). Skontaktowała się z nami Koleżanka Jaskólska z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ostatecznie zgromadziło się około 45 osób. W międzyczasie przejeżdżał piętrowy autobus z nagłośnieniem, z którego pozdrawiano grupy manifestantów. Wśród wymienionych znalazł się Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza. O godz. 12.30 włączyliśmy się w pochód manifestujących. Około godz. 15.00 dotarliśmy na pl. Zamkowy, gdzie wśród przemawiających byli między innymi przedstawiciele szwajcarskiej konfederacji związków zawodowych Unia, na czele z przewodniczącym sekcji budowlańców Hansuelim Schiedeggerem. Powiedział On między innymi, że „ten, kto walczy może wygrać, kto już nie walczy ten się poddał. Wy nie możecie się poddać".

Mieliśmy łączność telefoniczną z kolegą Sicińskim, który był w około 50 osobowej grupie przedstawicieli uczelni z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w tym około 30 osób z Politechniki Ślaskiej (m. in. Kolega Giza, członek Rady KSN Kolega Kossuth i delegat na WZD Kolega Pillich). Z kolei przedstawiciele uczelni Warszawy (Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego), Wrocławia (wiemy o trójce Kolegów z Uniwersytetu Medycznego z Koleżanka Jędrychowską), Rzeszowa (Kolega Bogusław Dołęga), Gdańska (3 osoby z AWF), Puław (8 osób) i innych nie kontaktowali się z główna grupą KSN – było to utrudnione, ze względu na wielkość demonstracji – ale znajdowali się w swoich grupach regionalnych. Warto podkreślić, że w demonstracji brała udział połowa członków Komisji Zakładowej (wraz z przewodniczącym Kolegą Pawelcem oraz delegatami na WZD Kolegami Bogdańską i Hajto) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kolega Siciński szacuje, na podstawie dostępnych nam, że mogło być około 200 osób z uczelni z całej Polski.
Wydaje się, że był to najliczniejszy udział przedstawicieli szkolnictwa wyższego i nauki pod szyldem KSN od 15-20 lat.

W sumie około 200 tysięcy związkowców zamanifestowało w minioną sobotę w Warszawie niezadowolenie z rządów Platformy Obywatelskiej, których wynikiem jest brak dialogu społecznego, ustanawiane złego prawa, coraz większa skala bezrobocia i ubóstwa, likwidacja miejsc pracy, osłabienie systemu edukacji, nauki i ochrony zdrowia oraz odcięcie się polityków partii rządzących od problemów zwykłych Polaków. Największa po 1989 r. manifestacja pokazała olbrzymią determinację związkowców.

Spisali: Maria Sapor, Edward Malec, Kazimierz Siciński.
Prosimy o wysyłanie dodatkowych informacji do Biura KSN


POSTULATY KSN NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"


Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” domaga się między innymi:

  1. Odbudowania dialogu społecznego – nie tylko między rządzącymi i pracodawcami, ale z równoprawnym udziałem pracowników.

  2. Likwidacji zapóźnienia cywilizacyjnego, poprzez zwiększenie nakładów finansowych na innowacje, naukę i szkolnictwo wyższe.

  3. Prawa do korzystania z zagwarantowanych Konstytucją praw obywatelskich (ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, referenda).

  4. Wycofania się z niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie Pracy.

  5. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.

  6. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”.

  7. Zaprzestania pozorowanych reform w szkolnictwie wyższym i nauce.

Niestabilne prawo – Niskie i niesprawiedliwe finansowanie – Ignorowanie reprezentacji pracowniczej – trzy filary niszczenia nauki i szkolnictwa wyższego
Permanentne niedofinansowanie, szkodliwa rewolucja prawna, wojna z autonomią uczelni i godnościowymi podstawami pozycji zawodowej badacza i dydaktyka szybko rozwiązują problem. Najlepsi wyjeżdżają zagranicę. Tam też można prowadzić badania, więc nauka nie zginie. Tylko to już nie będzie nauka polska.

Wynalazki, nowe technologie, wdrożenia – czyli gospodarka oparta na wiedzy – pozostają w ścisłym związku ze stanem nauk podstawowych oraz rozwojem badań. Tutaj bez poważnych nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe niewiele da się zdziałać. Same talenty i dobra wola uczonych, innowatorów, wynalazców, już nie wystarczą.

W roku 2006 tzw. wskaźnik innowacyjności wynosił dla Polski 3,5. Jego najmniejsza wartość wynosi 1, a maksymalna 7, co oznacza, że przed siedmiu laty Polska plasowała się nieco poniżej środka skali (4). W latach 2012 i 2013 wskaźnik naszej innowacyjności oceniono na 3,3. Spadek nieznaczny, sytuacja niemal bez zmian.

Tyle że globalny proces wdrażania innowacji, choć bez naszego udziału, nieustannie trwa. Kilka lat temu wskaźnik 3,5 dawał nam 44 miejsce w rankingu. Przed rokiem z niewiele gorszą oceną 3,3 spadliśmy już na 63 pozycję, w tym roku – też ze wskaźnikiem 3,3 – jeszcze o dwa oczka niżej.

Oznacza to, że w ciągu kilku zmarnowanych lat wyprzedziło nas 21 krajów świata.


Plik z ulotką można pobrać tutaj

Harmonogram protestów
Wielka akcja protestacyjna w Warszawie
Katowice, 22 lipca 2013 roku

Koleżanki i koledzy!

11 września rozpoczyna się wielka akcja protestacyjna w Warszawie. To nasza wielka szansa, abyśmy w końcu doprowadzili do tego, że obywatele będą mieli realny wpływ na to, kto rządzi i jak rządzi w naszym kraju.

To nasza wielka szansa i kto wie, czy nie ostatnia, aby NSZZ Solidarność i cały ruch związkowy odzyskał właściwą pozycję w życiu publicznym i odzyskał zaufanie oraz powszechny szacunek społeczny. Nie możemy tej szansy zmarnować. Jeśli pogrzebiemy nadzieje, które pokłada w nas spora część Polaków, NSZZ Solidarność trafi na margines życia społecznego w Polsce, a proces niszczenia ruchu związkowego i ograniczania praw pracowniczych w naszym kraju bardzo trudno będzie zatrzymać.


Rząd i najbardziej wpływowe lobby najbogatszych pracodawców wypowiedziało wojnę związkom zawodowym. Wiedzą, że to ostatnia zorganizowana siła społeczna, która przeszkadza im robić w Polsce takie interesy, jakie robi się w krajach Trzeciego Świata. Chcą zmienić ustawę o związkach zawodowych w taki sposób, aby związek nie miał środków i możliwości skutecznego działania. Lansują takie zmiany w prawie, które mają na celu ograniczenie niezależności związków zawodowych.

To nie jest demagogia, to są fakty i realna ocena sytuacji. Rozejrzyjcie się dokoła. Nawet ci z Was, którzy pracują i działają w branżach uznawanych dotychczas za bogate, powinni już dostrzec, że polska gospodarka stoi u progu katastrofy. Każdy z Was ma w rodzinie kogoś, kto stracił pracę, kto mimo skończonych studiów pracy znaleźć nie może, kto musiał wyemigrować, żeby móc żyć i utrzymać rodzinę, kto nie może związać końca z końcem. Każdy z Was chciałby być traktowany z szacunkiem w publicznej placówce zdrowotnej, oświatowej, sądowej, w każdym innym urzędzie państwowym i samorządowym. Jeśli tak się zdarzyło, to jesteście szczęściarzami. Żyjemy w państwie, które człowiekiem pogardza, tępi tych, którzy dopominają się o swoje prawa. Każdy z Was albo zna, albo słyszał o działaczach związkowych wyrzucanych z pracy wbrew prawu, którzy miesiącami, a nawet latami muszą w sądach walczyć o swoje podstawowe prawa. A zdarza się i tak, że decyzje sądów są ignorowane przez przedsiębiorców, którzy traktują Polskę jak kolonię.

Miarka już się przebrała. Nie ma odwrotu. Jeśli nie pokażemy panującej klasie politycznej i finansowej, że nie jest bezkarna, przegramy z kretesem. Jeśli związki zawodowe po raz kolejny dadzą dowód, że są słabe i niezdolne do realizacji interesów swoich członków, to po prostu znikną. Albo zniszczą je politycy i oliarchia finansowa, albo zmarginalizuje je wielki, niekontrolowany bunt społeczny ludzi rozczarowanych nieskutecznością związków.

We wrześniu spotykamy się w Warszawie i nie wyobrażam sobie, że mogłoby tam zabraknąć członków Waszej organizacji zakładowej, a w szczególności przewodniczących oraz osób korzystających z ochrony związkowej. Mam nadzieję, że szczególnie działaczom związkowym nie muszę przypominać, że przynależność do związku to nie tylko prawa, ale też obowiązki wynikające ze statutu NSZZ Solidarność i mandatu zaufania, jakim obdarzyli Was członkowie związku.

Jednak nie należy zapominać, że przynależność do NSZZ Solidarność to przede wszystkim wyraz postawy życiowej, to umiejętność stawania z podniesionym czołem w obronie najwyższych wartości i ideałów związku, to chęć pomocy słabszym, to wzajemne wspieranie się i dbanie o dobro wspólne. Bądźmy solidarni w realizacji tych wartości.Dominik Kolorz
Przewodniczący Zarządu Regionu
NSZZ "Solidarność"
Region Śląsko-Dąbrowski
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
tel./fax: 32 253 73 73
e-mail: d.kolorz@solidarnosckatowice.pl
www.solidarnosckatowice.pl
NIP: 634-21-97-569
REGON: 271778531
KRS 0000059630 Dz. I rubr. 3, poz. 22


Turze Pole
Już X Prezentacje Taneczne im. prof. Waleriana Pańki Zespołu Szkół w Turzym Polu odbyły się 21 czerwca 2013 r. Tym razem spektakl zaprezentowano w Domu Kultury w Brzozowie - sala kina "Sokół". Uroczystość zaszczycili: Pan Michał Drozdek delegat Najwyższej Izby Kontroli, Pan Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka siostra Prof. W. Pańki Wiktoria Orlik z mężem i siostrzenicami oraz przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UŚ Maria i Janusz Krzanowscy.W prezentacjach uczestniczyło 11 zespołów tanecznych m.in. z Rzeszowa. Leska. Sanoka, Brzozowa, Przysietnicy, Grabownicy, Turzego Pola. Przegląd zespołów rozpoczął jedyny zespół muzyczny "Song" Gimnazjum z Krościenka Wyżnego, prezentując piosenki lat 60-tych. Popisy taneczne: na początek - brazylijska samba w wykonaniu "Zeróweczki" z Turzego Pola. Dzieci świetnie wyczuwały rytm i prosty układ taneczny dostosowany był do ich możliwości. Uczestnicy prezentacji zachwycali fantastycznymi strojami, dobą choreografią, prawie bezbłędnymi wykonaniami, szczerością i uśmiechem. W imprezie kolejny już raz tańczyli podopieczni Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych z Sanoka. Swoje 5 minut miał też Marcin Dudycz z LO w Brzozowie, uczestnik programu "Mam talent". Tym razem Szkolny Teatr Lalki i Aktora z Turzego Pola poprzez zabawne scenki zapowiadał kolejnych wykonawców. Było to rozwiązanie wesołe, śmieszne i bardzo podobało się widzom. Każdy zespół otrzymał pamiątkę w postaci rysunków na tematem Tańca, które wykonali uczniowie Zespołu Szkół w Turzym Polu w konkursie plastyczny. Każdy uczestnik zaś otrzymał: korale z cukierków.

Pragniemy podkreślić, że X prezentacje to nowe doznania estetyczne, lepszy poziom wykonywanych tańców oraz świetne stroje. Należy zaznaczyć olbrzymi wkład pracy pedagogów i instruktorów przygotowujących dzieci i młodzież oraz pochwalić młode pokolenie za to, że uczestniczy w zajęciach poza lekcyjnych i pracuje dla siebie.

Maria Janusz Krzanowscy
NSZZ „Solidarność” UŚSpotkanie z JM Rektorem
Szanowni Państwo,
Zapraszam i gorąco zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu z JM Rektorem, prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem, na spotkanie otwarte z pracownikami Uniwersytetu Śląskiego.
Spotkanie to odbędzie się 2 lipca o godz. 15:30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12. Będzie ono okazją do zadawania pytań i wymiany poglądów na tematy ważne dla naszego środowiska. Należy także podkreślić, że odbywa się ono w momencie ożywionej dyskusji na temat regulacji płac i systemu oceniania nauczycieli akademickich i nienauczycieli w naszej Uczelni. Mam nadzieję, że Państwo skorzystacie z tej okazji, żeby rozwiać wiele różnych wątpliwości.

Serdecznie pozdrawiam
Ewa Żurawska
Ogłoszenia
KRAKÓW - 30.12.br.
WROCŁAW -Jarmark bożonarodzeniowy
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
na 2017 r.
wycieczki