19 Luty 2018 12:31
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

dr Wanda Poniatowska-Grochalska„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”


Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszej Drogiej Koleżanki

dr Wandy Poniatowskiej – Grochalskiej

naszego wieloletniego członka, wiernego etosowi „Solidarności”, wspaniałego Człowieka i Koleżanki
Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.


Rodzinie i Najbliższym oraz Wszystkim, których ta śmierć najbardziej dotknęła,
przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu
w imieniu „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego

XXV LAT WOLNOŚCIwięcej...

Wolność, ale bardzo niedoskonała więcej...
Komisja ds. Płac KSN
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Płac Krajowej Sekcji Nauki w latach 2010 - 2014 (plik w pdf)


Wybory władz Walnego Zebranie Delegatów RSN
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Pozwalam sobie przekazać informację Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Nauki z wczorajszych wyborów :

1. Wczoraj tj. 09.04.2014 odbyło się w Katowicach Walne Zebranie Delegatów RSN. Wybrano następujące władze Sekcji na kadencję 2014-18:

- Rada RSN w składzie: Jolanta Sylwia Gwioździk, UŚ., Danuta Jarosz, Śl. UMed., Andrzej Kossuth, Pol. Śl., Adam Marek, Pol. Śl., Adam Michczyński, Pol. Śl., Wojciech Pillich, Pol. Śl., Justyna Piwowońska, IMN, Barbara Sensuła, Pol. Śl., Kazimierz SICIŃSKI - Przew., ITI, Piotr Skudrzyk, UŚ., Andrzej Staniek, GIG, Ewa Żurawska, UŚ.

- Komisja Rewizyjna: Tadeusz Giza, Pol. Śl., Henryk Kasprzyk, Pol. Śl., Krystyna Łukasik, IETU, Bartosz Nowak, IETU, Renata Stachurska, AWF.

2. Podtrzymano udział RSN w Krajowej Sekcji Nauki wybierając następujących delegatów na WZDKSN (które - PRZYPOMINAM - odbędzie się w dniach 23-24.05.2014 w Sękocinie k. Warszawy): Tadeusz GIZA, Pol. Śl., Danuta JAROSZ, Śl. UMed., Henryk KASPRZYK, Pol. Śl., Andrzej KOSSUTH, Pol. Śl., Stanisław KOWALIK, Pol. Śl., Wojciech PILLICH, Pol. Śl., Justyna PIWOWOŃSKA, IMN, Barbara SENSUŁA, Pol. Śl., Kazimierz A. SICIŃSKI, ITI, Alicja SKOTNICKA, IMN, Piotr SKUDRZYK, UŚl., Renata STACHURSKA, AWF, Andrzej STANIEK, GIG, Antoni WINIARSKI, UŚl., Elżbieta ZYCH-TWARDOWSKA, Śl. UMed., Ewa ŻURAWSKA, UŚl.

3. Podtrzymano też uczestnictwo RSN w Regionalnym Sekretariacie Nauki i Oświaty (RSNiO). Kongres RSNiO odbył się późnym wieczorem, na przewodniczącego został wybrany ponownie Lesław ORDON (przew. RSOświaty), w skład Rady RSNiO zostali wybrani ponadto: Urszula GRZONKA, RSO, Hanna GRZELEC, RSO, Andrzej KOSSUTH, RSN i Kazimierz A. SICIŃSKI, RSN. Natomiast w skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej RSNiO został m. in. wybrany Antoni WINIARSKI, RSN.

4. Również wczoraj nasza sieć informacyjna [RSN-KATOWICE] weszła w drugą setkę adresów. Obecnie lista adresowa liczy 104 pozycje, i z tego co wiem, jest to największa w kraju związkowa sieć informacyjna. Tym nie mniej proszę o kierowanie do mnie propozycji dalszych działaczy NSZZ SOLIDARNOŚĆ nauki i szkolnictwa wyższego naszego Regionu, których warto by objąć zasięgiem sieci [RSN-KATOWICE].

5. Korzystając okazji informuję ewentualnych zainteresowanych, że istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w zebraniu Rady KSN i Prezydium KSN Instytutów Badawczych, które odbędzie się w najbliższą sobotę 12.04.2014 w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie, ul. Krzywickiego 34. Początek tego spotkania o godz. 10:00 a w programie jest m.in. interesującą prezentacja Programu Operacyjnego INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) na lata 2014-2020 i problematyki inteligentnych specjalizacji. POIR będzie największym źródłem finansowania badań naukowych ukierunkowanych na wdrożenia w Polsce z planowanym budżetem w wysokości 8,5 mld EUR, a z jego założeń wynika, że powinien być istotną dźwignią rozwoju gospodarczego, w tym przemysłowego Polski. Ewentualny udział należy pilnie zgłosić do Biura KSN w Warszawie, tel. 22 2349878 lub 22 8257363, e-mail: ksn@interia.pl , i do mnie.

Pozdrawiam wszystkich

Kazimierz A. SICIŃSKI
Przew.Reg.Sekcji Nauki


Serdecznie pozdrawiam
Ewa Żurawska
KOMUNIKAT WYBORCZY
KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
KATOWICE, dnia 3 marca 2014 roku


P.T. Szanowni Państwo
Członkowie NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Komisja Zakładowa i Zakładowa Komisja Wyborcza
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uprzejmie informują, że:

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
odbędzie się
:

26 marca 2014 roku – o godzinie 15.30

w Auli im. Kazimierza Lepszego w RektoracieZakładowe Zebranie Delegatów Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2014/2018 wybierze:
  • Przewodniczącą/go Komisji Zakładowej
  • Komisję Zakładową
  • Komisję Rewizyjną
  • Delegatów do Regionalnej Sekcji Nauki
  • Elektorów na wybory w okręgu łączonym Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Przewodniczący Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego

Komunikat nr 1/2014 w sprawie opinii na temat podwyżek wynagrodzeń pracowników UŚ w 2013 r.
Komunikat nr 1/2014
KZ NSZZ „Solidarność” w sprawie opinii na temat podwyżek wynagrodzeń pracowników UŚ w 2013 r.


Zgodnie z Porozumieniem w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2013, zawartym w dniu 5 czerwca 2013 r. pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego a związkami zawodowymi, podwyżkę wynagrodzenia podzielono na dwa elementy – automatyczny i ocenny. Część ocenna była przyznana tylko na czas jednego roku za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. ...czytaj


KSN wobec projektu zmian ustawy
Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Prof. Lena Kolarska-Bobińska

Szanowna Pani Profesor,


Rada Ministrów przyjęła we wtorek 17 grudnia projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym. Znalazły się w nim propozycje, przeciwko którym KSN protestuje od dawna. Najistotniejszą zmianą jest skreślenie ustępu 1 w artykule 152, które w istocie pozbawia związki zawodowe reprezentujące pracowników uczelni wyższych prawa do zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Przy obecnym stanie prawnym brak będzie bowiem po stronie pracodawców podmiotu wyposażonego w zdolność układową....czytaj

List do posła Mariusza Błaszczaka...czytaj
Rocznica stanu wojennego w Polsce
„Zapal Światło Wolności” w rocznicę stanu wojennego
Stan wojenny był tragedią dla Polski - oceniają historycy. W nocy z 12. na 13. grudnia Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziła stan wojenny.

Historyk, profesor Andrzej Paczkowski przypomina, że była to decyzja mająca na celu powstrzymanie procesów demokratycznych rozpoczętych w 1980 roku, przez zgodę na powstanie Niezależnego Związku Zawodowego "Solidarność".
Komunistyczne władze, tłumaczy naukowiec, nie potrafiły tak zmienić systemu, by znalazło się w nim miejsce dla jawnie działającej opozycji. Dlatego stan wojenny miał na celu wyeliminowanie kilku tysięcy osób, które zostały uznane za przywódców, i złamanie coraz silniejszego sprzeciwu wobec komunistycznych władz. Komunistyczne władze po rozpoczęciu stanu wojennego, internowały około 10. tysięcy osób i zdelegalizowały "Solidarność".

Historyk, profesor Antoni Dudek przypomina, że wprowadzenie stanu wojennego było też związane z bardzo poważnymi ograniczeniami swobód obywatelskich. Odebrano prawo do stowarzyszeń, manifestacji i protestów. Wprowadzono godzinę milicyjną, wyłączone były telefony i inne środki łączności.

Historyk, profesor Andrzej Chojnowski podkreśla, że stan wojenny wpędził polskie społeczeństwo w głęboki kryzys. Wprowadzenie stanu wojennego zabiło w Polakach nadzieję na zmiany w kraju i entuzjazm związany z powstaniem Niezależnych Związków Zawodowych. Stan wyjątkowy "wypalił" polskie społeczeństwo, które do lat 90-tych pozostawało w marazmie i zniechęceniu.

Szczególną wymowę ma korespondencja Jana Pawła II z gen. Jaruzelskim. Papież natychmiast zareagował na wydarzenia w Polsce i tak pisał18 grudnia: „W ciągu ostatnich zwłaszcza dwu stuleci Naród Polski doznał wiele krzywd. (…) W tej perspektywie dziejowej nie można dalej rozlewać krwi polskiej: nie może ta krew obciążać sumień i plamić rąk Rodaków. (…) Zwracam się do Pańskiego sumienia, Generale, i do sumień wszystkich tych ludzi, od których zależy w tej chwili decyzja”.

Walka z systemem totalitarnym rozgrywała się głębiej – wewnątrz każdego człowieka, wewnątrz całego narodu. Zwycięstwo nie polega tylko na przejęciu władzy, nawet nie na uzyskaniu wolności zewnętrznej. Nie to jest najważniejsze. To, co najważniejsze, rozgrywa się na zupełnie innym poziomie. Chodzi o wolność wewnętrzną. T tego uczył nas Jan Paweł II. Bez wątpienia lekcja ta, choć w innych warunkach, jest wciąż aktualna.


Instytut Pamięci Narodowej w 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego organizuje kampanię społeczną upamiętniającą jego ofiary. W akcji będzie mógł wziąć udział każdy, zapalając 13 grudnia o 19.30 świeczkę w oknie lub wirtualnie na stronie www.ipn.gov.pl.

Druga edycja kampanii IPN "Zapal Światło Wolności" nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. W oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapłonęła wtedy świeca. Na znak jedności z rodakami zapalił ją papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał także prezydent USA Ronald Reagan.


Po 32. latach od tamtych wydarzeń IPN zachęca Polaków do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego podobnym gestem. Akcja poświęcona jest poległym w starciach z milicją, śmiertelnie pobitym na komisariatach, internowanym, a także, zwykle zapominanym, zmarłym z powodu braku opieki medycznej. Ofiary to także osieroceni, zwolnieni z pracy lub zmuszeni do emigracji z powodów politycznych.

Tu dowiesz się więcej o inicjatywach rocznicowych Instytutu Pamięci Narodowej.

Grupowe ubezpieczenie na życie
Szanowni Państwo!

Związki zawodowe działające w Uniwersytecie Śląskim zapraszają do wzięcia udziału w badaniu i udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa obecnego grupowego ubezpieczenia na życie. Poniższa ankieta została przygotowana w celu poznania opinii, co Państwa zdaniem, należałoby zmienić w funkcjonującym programie ubezpieczenia na życie. Wyznacznikiem badania jest również poznanie zmieniających się oczekiwań i potrzeb w zakresie ochrony życia i zdrowia.

Uprzejmie informujemy, że badanie jest całkowicie anonimowe. Link do ankiety znajduje się pod adresem

http://svy.mk/HIpqOe


Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety w wersji papierowej dostępnej w sekretariatach związków zawodowych (ul. Szkolna 7 pok. 17 i 18).
Msza św. w intencji


Szanowni Państwo,
4 listopada br o godz. 19.00 w krypcie Katedry Chrystusa Króla zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. Profesora Augusta Chełkowskiego.
Natomiast 11 listopada br. o godz. 18.00 w kościele Św. Antoniego we Lwowie zostanie odprawiona msza św. w intencji członków NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego, a także radość wieczną dla wszystkich Zmarłych. Proszę o modlitwę lub udział w tym czasie we mszy św. w swojej parafii.
O spotkaniu w parafii Św. Antoniego poinformuję Państwa szerzej w sprawozdaniu z podróży do Lwowa.
Serdecznie pozdrawiam
Ewa Żurawska
"Solidarność" w Uniwersytecie Śląskim


Plik z plakatem do pobrania tutaj

Ogłoszenia
NIEDZIELA PALMOWA
Kopalnia GUIDO
w Zabrzu

Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
i kulturalny 2018
wycieczki
WYBORY 2018 - 2022