19 Listopad 2017 00:08
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

IPN Katowice poleca

Ogólnopolska akcja „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”,13 grudnia 2014

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie oraz włączenie się do ogólnopolskiej akcji społeczno – edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie ofiar stanu wojennego, przypominając o tych, którzy stracili życie, zostali internowani, uwięzieni, których represjonowano, inwigilowano, wyrzucono z pracy, zmuszono do emigracji, wręczając „wilczy bilet”.

Warto to przedsięwzięcie rozpowszechnić wśród młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności, tym bardziej, że udział w akcji jest bardzo prosty - wystarczy 13 grudnia 2014 roku o godzinie 19.30 zapalić symboliczne Światło Wolności. Można to zrobić wirtualnie za pomocą aplikacji, specjalnie przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Wystarczy wejść na stronę internetową www.pamiec.pl/13grudnia kliknąć w odpowiednim miejscu lub pobrać aplikację, by móc Światło Wolności „zapalić” na portalach społecznościowych. Można również to zrobić w sposób tradycyjny – umieszczając palącą się świece np. w oknie.

Na wymienionej stronie internetowej znajdą Państwo również w formie elektronicznej tekę edukacyjną dotyczącą stanu wojennego, filmy: „Próba generalna”, „Stan wojenny – dlaczego?”, zdjęcia, plakaty oraz inne materiały, które w sposób ciekawy i niekonwencjonalny, umożliwią poszerzenie wiedzy na temat stanu wojennego.

Zapraszamy także do dzielenia się przeprowadzoną akcją na fanpage’u Strefa Edukacyjna IPN www.facebook.pl/eduipn.

To tylko jeden mały gest, jednak pozwalający pamiętać o wprowadzeniu stanu wojennego i tego konsekwencjach. A przecież nie ma nic ważniejszego niż „ocalić od zapomnienia”.
Zapal znicz pamięci 26.X.2014 r.


Zapalmy znicze pamięci!

W ten sposób uczcijmy w najbliższą niedzielę Polaków – ofiary niemieckiego terroru na ziemiach II RP, włączonych w 1939 r. do Trzeciej Rzeszy.


...więcej


List przewodniczącego NSZZ "Solidarność"
Katowice,14.10.2014 r.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

U progu nowego roku akademickiego, składając Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, pragniemy zasygnalizować najważniejsze dążenia naszego Związku.

Trudna walka o zmiany finansowania szkolnictwa wyższego wymaga poparcia całego środowiska, dlatego prosimy wszystkich naszych Członków o informowanie swojego otoczenia o ważnych działaniach podejmowanych w tej sprawie przez Związek.

Milczenie lub brak poparcia osłabia działania Związku, ponieważ rodzi się przypuszczenie, że krytykę wyraża zaledwie garstka osób skłonnych do nadmiernego pesymizmu.

Postulaty i wytrwałość „Solidarności” w walce o kształt ustawy o szkolnictwie wyższym dały pewne rezultaty, ale nie są one satysfakcjonujące, co zostało wyrażone w szeregu opinii Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Mamy nadzieję, że nie będziemy osamotnieni w dalszych dążeniach do zmiany niekorzystnych przepisów w ustawie i możemy liczyć na poparcie słusznych postulatów przez środowisko akademickie Uniwersytetu Śląskiego.

Będziemy starali się o systematyczne przekazywanie informacji na temat działań zarówno Komisji Zakładowej, jak i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, ale nasza skuteczność zawsze będzie zależeć od zaangażowania wszystkich Członków i wspólnego zainteresowania problemami dotyczącymi przyszłości pracowników i uczelni.

Bardzo zależy nam na większej aktywności Kół, które są najważniejszymi, demokratycznymi ogniwami w strukturze Związku. Komisja Zakładowa może spełniać dobrze swoją rolę jedynie we współpracy z całym środowiskiem.

W nowym roku akademickim życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz realizacji swoich pasji i marzeń. Natomiast w przypadającym dzisiaj Dniu Edukacji Narodowej życzymy Państwu wielu osiągnięć naukowych i edukacyjnych oraz możliwości realizowania misji zawodu bez ograniczania swobody prowadzenia badań naukowych.

Jak wiemy, nie rzeczywistość, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory.

Z wyrazami szacunku, serdeczności i solidarności,
w imieniu
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UŚ
Przewodniczący Krzysztof Pszczółka


Refleksje w 34. rocznicę powstania Solidarności
Ewa Żurawska
Wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


To, co nas łączy, jest istotniejsze od tego, co nas dzieli
Refleksje w 34. rocznicę powstania Solidarności


Przed dzisiejszym spotkaniem zdałam sobie jasno sprawę z tego, że ponownie i z dużą siłą narasta pytanie o przyszłość Związku. Wynika ono nie tylko ze zmian zachodzących w gospodarce i samym Związku, ale przede wszystkim z konieczności zwrócenia uwagi na potrzeby młodego pokolenia Polaków. Im bowiem winniśmy zachowanie pamięci o wydarzeniach w Sierpniu 1980 r., kiedy do wszystkich Polaków przemówiły takie hasła „Solidarności”, jak wolność jednostki, równość obywatelska wobec prawa, prawda, godność ludzka i narodowa, a przede wszystkim szeroko rozumiana solidarność międzyludzka. Pamiętamy, że obecność Ojca Świętego Jana Pawła II wspomagała te dążenia. Dzisiaj słowa już nie oddadzą tego, co działo się w sercach i umysłach wszystkich, którzy żywo zareagowali na wydarzenia sierpniowe. Wolna Polska powstała z wiary i odwagi ludzi Sierpnia. Nie wolno zapominać, że „Solidarność” wprowadziła nie tylko Polskę, ale i Europę w nową rzeczywistość, której początek należy wiązać z wydarzeniami w Stoczni Gdańskiej, a nie upadkiem muru berlińskiego, jak próbuje się dzisiaj twierdzić w krajach Europy Zachodniej. Przekazywanie tej wiedzy jest niewątpliwie moralnym obowiązkiem każdego dojrzałego Polaka, który ma świadomość, że nie wolno zagubić tego bezcennego dziedzictwa tamtego, wielkiego Sierpnia. Z niego, jak z dobrego drzewa historii, wyrosło przekonanie, że więzi solidarności społecznej, łączące ludzi we wspólnym działaniu, mogą kształtować autentyczną wspólnotę, która potrafi zmienić bieg historii.
... więcej
Zmiany w katowickim oddziale IPN
Odwołanie ze stanowiska dyrektora katowickiego oddziału IPN dr. Andrzeja Drogonia.

Pismo do dr. Łukasza Kamińskiego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (plik doc.)
Pismo do dr. Andrzeja Drogonia Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (plik doc.)
Komunikat 3/2014
Komunikat 3/2014

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2014 r.

9 czerwca 2014 r., po kilku spotkaniach z władzami Uczelni w celu uzgodnienia stanowisk, zostało zawarte porozumienie płacowe pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Śląskiego a działającymi w Uczelni związkami zawodowymi.

Podwyżka obligatoryjna dla wszystkich pracowników, wraz z wyrównaniem od 1 stycznia 2014 r. obejmującym wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za staż pracy, zostanie wypłacona pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi nie później niż
29 lipca br. a nauczycielom akademickim nie później niż 1 sierpnia br.
Władze Uczelni zapewniły jednak, że zrobią wszystko, aby wypłata miała miejsce miesiąc wcześniej, tj. na koniec czerwca i początek lipca.

Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli akademickich jest kwotowa i wynika z różnicy stawek zasadniczych w r. 2014 i 2013 r. Natomiast pracownicy niebędący nauczycielami otrzymają wzrost wynagrodzenia o 8% wynagrodzenia zasadniczego, ale nie mniej niż 160 zł. Biorąc pod uwagę niskie zarobki większości nienauczycieli, związki zawodowe starały się w drodze negocjacji zabezpieczyć kwotę podwyżki nie mniejszą niż 160 zł. Ponieważ środki przyznane na podwyższenie wynagrodzeń dla tej grupy pracowniczej nie były wystarczające, zgodziliśmy się aby brakująca kwota (8 zł na etat) została dołożona ze środków przeznaczonych wcześniej na realizację podwyżek przewidzianych w Regulaminie awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim. Intencją naszych działań było uzyskanie możliwie jak najwyższej kwoty podwyżki dla najniżej zarabiających pracowników Uczelni. Przeprowadziliśmy konsultacje w tej sprawie i wiemy, że takie działanie zyskało akceptację naszych członków.

Druga część podwyżek, tzw. podwyżki ocenne, przyznane na czas określony, tj. - od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zostanie wypłacona z wyrównaniem nie później niż 1 grudnia 2014 r. nauczycielom akademickim i nie później niż 29 grudnia pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. Podwyżka ta obejmie, w grupie nauczycieli akademickich 35% pracowników (jednostki kat. A) lub 30% (jednostki kat. B i pozostałe).

W przypadku nienauczycieli podwyżką ocenną objętych zostanie 30 % zatrudnionych. Podstawą przyznania podwyżki ocennej będzie wysoka ocena pracy wg określonych i uzgodnionych kryteriów.

Szczegóły dotyczące podwyżek, zaszeregowania stawek znajdują się w tabelach zamieszczonych załączonym porozumieniu.


Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
mgr Krzysztof Pszczółka


Porozumienie UŚ 2014 r. (plik pdf)
dr Wanda Poniatowska-Grochalska„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”


Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszej Drogiej Koleżanki

dr Wandy Poniatowskiej – Grochalskiej

naszego wieloletniego członka, wiernego etosowi „Solidarności”, wspaniałego Człowieka i Koleżanki
Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.


Rodzinie i Najbliższym oraz Wszystkim, których ta śmierć najbardziej dotknęła,
przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu
w imieniu „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego

XXV LAT WOLNOŚCIwięcej...

Wolność, ale bardzo niedoskonała więcej...
Komisja ds. Płac KSN
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Płac Krajowej Sekcji Nauki w latach 2010 - 2014 (plik w pdf)


Wybory władz Walnego Zebranie Delegatów RSN
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Pozwalam sobie przekazać informację Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Nauki z wczorajszych wyborów :

1. Wczoraj tj. 09.04.2014 odbyło się w Katowicach Walne Zebranie Delegatów RSN. Wybrano następujące władze Sekcji na kadencję 2014-18:

- Rada RSN w składzie: Jolanta Sylwia Gwioździk, UŚ., Danuta Jarosz, Śl. UMed., Andrzej Kossuth, Pol. Śl., Adam Marek, Pol. Śl., Adam Michczyński, Pol. Śl., Wojciech Pillich, Pol. Śl., Justyna Piwowońska, IMN, Barbara Sensuła, Pol. Śl., Kazimierz SICIŃSKI - Przew., ITI, Piotr Skudrzyk, UŚ., Andrzej Staniek, GIG, Ewa Żurawska, UŚ.

- Komisja Rewizyjna: Tadeusz Giza, Pol. Śl., Henryk Kasprzyk, Pol. Śl., Krystyna Łukasik, IETU, Bartosz Nowak, IETU, Renata Stachurska, AWF.

2. Podtrzymano udział RSN w Krajowej Sekcji Nauki wybierając następujących delegatów na WZDKSN (które - PRZYPOMINAM - odbędzie się w dniach 23-24.05.2014 w Sękocinie k. Warszawy): Tadeusz GIZA, Pol. Śl., Danuta JAROSZ, Śl. UMed., Henryk KASPRZYK, Pol. Śl., Andrzej KOSSUTH, Pol. Śl., Stanisław KOWALIK, Pol. Śl., Wojciech PILLICH, Pol. Śl., Justyna PIWOWOŃSKA, IMN, Barbara SENSUŁA, Pol. Śl., Kazimierz A. SICIŃSKI, ITI, Alicja SKOTNICKA, IMN, Piotr SKUDRZYK, UŚl., Renata STACHURSKA, AWF, Andrzej STANIEK, GIG, Antoni WINIARSKI, UŚl., Elżbieta ZYCH-TWARDOWSKA, Śl. UMed., Ewa ŻURAWSKA, UŚl.

3. Podtrzymano też uczestnictwo RSN w Regionalnym Sekretariacie Nauki i Oświaty (RSNiO). Kongres RSNiO odbył się późnym wieczorem, na przewodniczącego został wybrany ponownie Lesław ORDON (przew. RSOświaty), w skład Rady RSNiO zostali wybrani ponadto: Urszula GRZONKA, RSO, Hanna GRZELEC, RSO, Andrzej KOSSUTH, RSN i Kazimierz A. SICIŃSKI, RSN. Natomiast w skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej RSNiO został m. in. wybrany Antoni WINIARSKI, RSN.

4. Również wczoraj nasza sieć informacyjna [RSN-KATOWICE] weszła w drugą setkę adresów. Obecnie lista adresowa liczy 104 pozycje, i z tego co wiem, jest to największa w kraju związkowa sieć informacyjna. Tym nie mniej proszę o kierowanie do mnie propozycji dalszych działaczy NSZZ SOLIDARNOŚĆ nauki i szkolnictwa wyższego naszego Regionu, których warto by objąć zasięgiem sieci [RSN-KATOWICE].

5. Korzystając okazji informuję ewentualnych zainteresowanych, że istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w zebraniu Rady KSN i Prezydium KSN Instytutów Badawczych, które odbędzie się w najbliższą sobotę 12.04.2014 w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie, ul. Krzywickiego 34. Początek tego spotkania o godz. 10:00 a w programie jest m.in. interesującą prezentacja Programu Operacyjnego INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) na lata 2014-2020 i problematyki inteligentnych specjalizacji. POIR będzie największym źródłem finansowania badań naukowych ukierunkowanych na wdrożenia w Polsce z planowanym budżetem w wysokości 8,5 mld EUR, a z jego założeń wynika, że powinien być istotną dźwignią rozwoju gospodarczego, w tym przemysłowego Polski. Ewentualny udział należy pilnie zgłosić do Biura KSN w Warszawie, tel. 22 2349878 lub 22 8257363, e-mail: ksn@interia.pl , i do mnie.

Pozdrawiam wszystkich

Kazimierz A. SICIŃSKI
Przew.Reg.Sekcji Nauki


Serdecznie pozdrawiam
Ewa Żurawska
KOMUNIKAT WYBORCZY
KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
KATOWICE, dnia 3 marca 2014 roku


P.T. Szanowni Państwo
Członkowie NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Komisja Zakładowa i Zakładowa Komisja Wyborcza
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uprzejmie informują, że:

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
odbędzie się
:

26 marca 2014 roku – o godzinie 15.30

w Auli im. Kazimierza Lepszego w RektoracieZakładowe Zebranie Delegatów Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2014/2018 wybierze:
  • Przewodniczącą/go Komisji Zakładowej
  • Komisję Zakładową
  • Komisję Rewizyjną
  • Delegatów do Regionalnej Sekcji Nauki
  • Elektorów na wybory w okręgu łączonym Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Przewodniczący Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego

Ogłoszenia
KRAKÓW - 30.12.br.
WROCŁAW -Jarmark bożonarodzeniowy
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
na 2017 r.
wycieczki