18 Listopad 2017 23:58
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

Sesja dla pracowników, studentów i licealistów


Program :
Wystąpienia

 1. Powitanie gości i przedstawienie scenariusza spotkania przez Ewę Żurawską, przewodniczącą KZ NSZZ „Solidarność” UŚ.
 2. Wystąpienie Prorektora UŚ. prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka
 3. Wystąpienie dr. Jana Jelonka, pierwszego przewodniczącego uniwersyteckiej „Solidarności”
 4. Wystąpienie dr. Andrzeja Drogonia, Dyrektora IPN

Część I : Refleksje rocznicowe

 1. 21 postulatów, czyli o dążeniach, żądaniach „Solidarności” w 1980 roku – prof. Zygmunt Woźniczka
 2. Postulaty łódzkie Niezależnego Zrzeszenia Studentów – Przemysław Miśkiewicz, Stowarzyszenie „Pokolenie”
 3. Porozumienia katowickie i jastrzębskie – Andrzej Rozpłochowski, pierwszy przewodniczący MKZ Huty Katowice
 4. Paradygmat „Solidarności”, czyli czego nie wolno zaprzepaścić – dr Jan Jelonek
 5. Zasłużeni dla uniwersyteckiej „Solidarności” – sylwetka prof. Edwarda Kluka w ujęciu dr. Adama Dziuby z IPN.

Część II : Negocjacje

 1. Pokolenie 2010 kontra pokolenie 1980 – negocjacje postulatów uczniów ze stroną „rządową” – prowadzenie dr Michał Kalitowski
 2. Podsumowanie – wnioski
 3. Projekcja filmu dokumentalnego „Taka właśnie jest historia”
 4. Zakończenie
Jubileusz XXX-lecia powstania "Solidarności" w Uniwersytecie Śląskim


Program uroczystości:


Powitanie Gości przez mgr Ewę Żurawską, Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” UŚ

Część I: Wystąpienia Gości:


 1. Wystąpienie JE Księdza Arcybiskupa dr. Damiana Zimonia
 2. Wystąpienie ks. Prałata Stanisława Puchały
 3. Wystąpienie Michała Lutego nt. Wszechnicy Górnośląskiej
 4. Wystąpienie Anny Skrzypek nt. współpracy NZS z „Solidarnością”
 5. Wystąpienie dr. Jana Jelonka i prof. Alicji Ratusznej nt. Uniwersyteckiej. „Solidarności”

Część II: Przedstawienie działalności Uniwersyteckiej „Solidarności”

 1. Historia Uniwersyteckiej „Solidarności” – prezentacja prof. Romana Wrzalika
 2. Wspomnienie zmarłych śp. Koleżanek i Kolegów

Część III: Uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej

 1. Odsłonięcie Tablicy przez dr. Jana Jelonka.
 2. Poświęcenie Tablicy przez duszpasterzy akademickich
  ks. Prałata Stanisława Puchałę i ks. Marka Spyrę

Część IV: Spotkanie wśród przyjaciół

Wspomnienia, refleksje i rozmowy w klubie studenckim Instytutu Fizyki


W dniu 14 listopada o godz. 1200, w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Mszę św. w intencji Członków „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego w 30 lecie powstania odprawi ks. Prałat Stanisław Puchała

Zaproszenie
XXX-lecie "Solidarności"
Spotkanie z prof. Edwardem Klukiem i Piotrem Rajskim
4 września 2010 r. w Instytucie Fizyki


Program :
(w tle, na początku, fragment koncertu "Solidarności" i program spotkania na ekranie)
Wystąpienia
 1. Powitanie Gości i przedstawienie scenariusza spotkania przez Ewę Żurawską, Przewodniczącą KZ NSZZ „Solidarność” UŚ.
 2. Wystąpienie JM Rektora UŚ prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia.
 3. Wystąpienie Dyrektora Instytutu Fizyki prof. dr hab. Krystiana Roledera.
  (na ekranie 21 postulatów Sierpnia 1980)

Część I: Refleksje rocznicowe
 1. Paradygmat „Solidarności” – rozważania rocznicowe
  - Przewodnicząca E. Żurawska
 2. Refleksje rocznicowe emigrantów politycznych:
  - prof. E. Kluk i P. Rajski- odczucia i ocena własnych przeżyć związanych z zaangażowaniem w ruch "Solidarności",
  - wpływ internowania na osobiste losy, ocena rozrachunku lustracyjnego, prace Komisji Historycznej UŚ, działania katowickiego Oddziału IPN,
  - ocena dokonań „Solidarności” w latach 80. z perspektywy czasu;
  czy można uznać je za przełomowe dla Polski, dla bloku wschodniego, dla Europy i świata?
  czy było to wydarzenie światowe?
  - spojrzenie na zmiany zachodzące w Polsce z perspektywy emigrantów.
 3. Prezentacja książki Piotra Rajskiego „Uherce to takie miłe więzienie koło Leska.
  Dziennik internowanego”
  - prezentacja ilustracji z książki Piotra Rajskiego
  - Przewodnicząca E. Żurawska i P. Rajski
 4. Dyskusja z udziałem Gości
  - prowadzi Przewodnicząca E. Żurawska

  Przerwa na kawę (1230- 1250).


  Część II: „SOLIDARNOŚĆ” w nauce

  1. Historia „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego - prezentacja multimedialna- prof. UŚ dr hab. R. Wrzalik
  2. Kierunki rozwoju nauki na uczelni amerykańskiej i kanadyjskiej - prof. E. Kluk, P. Rajski
   - model nauki
   - kariera naukowa
   - porównanie uczelni kanadyjskich i polski
  3. Postulaty „Solidarności” dotyczące strategii ministerstwa wobec uczelni państwowych - Przewodnicząca E. Żurawska.
  4. Dyskusja z udziałem Gości - prowadzi Przewodnicząca E. Żurawska
  5. Podsumowanie Spotkania (ok. 1400).
   - Przewodnicząca E. Żurawska

   Część III: Wywiad prasowy z prof. E. Klukiem i P. Rajskim.Irytują mnie patologie na uczelniach
Wywiad z prof. Edwardem Malcem Przewodniczacym KSN, który ukazał się w "Tygodniku Solidarność" nr 29
Podpisy pod Apelem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"
Można już złożyć elektroniczny podpis pod Apelem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Premiera, Sejmu i Senatu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy "Prawo o Szkolnictwie Wyższym" przed przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

PODPISY
Krajowa Sekcja Nauki
Nowe władze Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

KOMUNIKAT
z VIII Kongresu Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniach 25-26 czerwca 2010 r.
UWAGA !
Do 2 lipca br. zbieramy podpisy pod Apelem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Premiera, Sejmu i Senatu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy "Prawo o Szkolnictwie Wyższym" przed przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Prosimy o aktywne włączenie się w akcję wszystkich pracowników.


Z koleżeńskim pozdrowieniem
Ewa Żurawska
Podpisy - plik do pobrania (plik xls 28KB)
APEL
Apel do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej, Premiera Donalda Tuska, Sejmu i Senatu


Stan polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego osiągnął poziom krytyczny.
Poziom finasowania tych dziedzin jest żałośnie niski. Sieć szkól wyższych charakteryzuje nadmierne rozproszenie. Mamy ponad 130 uczelni publicznych i ponad 300 uczelni niepublicznych. Uczelnie niepubliczne prezentują niski poziom akademicki - zaledwie kilka ma uprawnienia habilitacyjne a ledwie około dwudziestu ma prawa doktoryzowania. Niskie płace pracowników nauki i uczelni wyższych doprowadziły do wieloetatowości, która przybrała już postać patologii. Około siedemdziesięciu procent polskich profesorów pracuje na więcej niż na jednym etacie. Szkodliwość wieloetatowości łatwo uchwycić, studiując dane statystyczne. Najlepiej w międzynarodowych porównaniach wypadają nauki ścisłe, w których wieloetatowość jest ciągle zjawiskiem mniejszościowym.

Apelujemy o zdecydowane działania, które odwrócą te procesy degradacji.


Podstawowym celem reform powinna być likwidacja patologii: niskich płac, wieloetatowości, niskich nakładów na naukę.


Reformy powinny rozpocząć się od powrotu do schematu płacowego 3:2:1:1. Ten ład płacowy stworzył rząd AWS, wcielił w życie rząd SLD a rozmontował go ostatni rząd SLD w 2005 roku. Powrót do schematu 3:2:1:1 powinien wiązać się z likwidacją wieloetatowości, przynajmniej wśród profesorów tytularnych.


Nie należy szukać liberalnej drogi do rozwiązania polskich problemów. Unijna strategia Europa 2020 zakłada osiągnięcie 3-procentowego udziału w produkcie krajowym brutto nakładów na działalność badawczo-rozwojową w roku 2020. Nie wolno poddawać w wątpliwość tej strategii, co czyni obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Sygnatariusze Apelu są przeciwni nowelizacji ustaw o szkolnictwie wyższym proponowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiele z przyjętych poprawek utrwala istniejące nieprawidłowości. Istnieje znaczące ryzyko rozproszenia środków publicznych na nowe podmioty. Nowelizacja ustawy o tak szerokim zakresie powinna być poprzedzona przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Sygnatariusze Apelu :

Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący komisji zakładowych uczelni krakowskich

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego


PROTEST
KOMUNIKAT w sprawie VII Prezentacji Tanecznych i Teatralnych
KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie VII Prezentacji Tanecznych i Teatralnych im. prof. W. Pańki w Turzym Polu


7.06.2010 r. w VII Przeglądzie Zespołów Tanecznych i Teatralnych w Zespole Szkół im. Prof. W. Pańki w Turzym Polu NSZZ „Solidarność Uniwersytetu Śląskiego reprezentowali Maria i Janusz Krzanowscy (Koło Emerytów).

„Kolejny raz spotkaliśmy fantastyczne dzieci i oddanych im pedagogów, którzy przygotowali i opracowali tańce i humorystyczne scenki. W Przeglądzie wzięło udział ok. 250 dzieci. Reprezentowane były szkoły podstawowe i gimnazjalne, Centrum Kultur Pogranicza z Krosna oraz Ośrodek Nauki i Pracy dla Niepełnosprawnych w Sanoku. Gospodarze zaprezentowali dwa zespoły taneczne i Teatr Lalki i Aktora. Młodzi aktorzy świetnie interpretowali wiersz Jana Brzechwy: „Leciała mucha z Łodzi do Zgierza...". Na uwagę zasłużyli tancerze zespołu ludowego z Górek, a najwięcej oklasków przypadło tancerzom z Ośrodka w Sanoku. Świetnie stroje przywiózł zespół "Kleks" z Krosna.

Pokazy oglądali liczni widzowie i zaproszeni goście m.in.: Pan Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, przedstawiciel NIK Pan Dariusz Pelc, delegacja Kuratorium w Rzeszowie (Oddział w Krosnie), oraz nasza "solidarnościowa" delegacja.”


KOMUNIKAT
KOMUNIKAT
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie Regulaminu ZFŚS


Uprzejmie informujemy, że został wprowadzony nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący od 1 czerwca 2010 r.
Mimo postulatów pracowników nie zostały zmienione wysokości progów przychodów, które określają wysokość przyznawanych świadczeń. Na wniosek związków zawodowych działających w Uczelni zmieniono kwoty różnych dofinansowań w następujący sposób:

 • Wypoczynek pracowników (wczasy pod gruszą) – w zależności od średniego przychodu na członka rodziny odpowiednio: do 1900, do 1800, 1000 zł.
  Jedyni żywiciele rodziny mogą otrzymać świadczenie w podwyższonej wysokości.
 • Wypoczynek emerytów rencistów (wczasy pod gruszą) – w zależności od średniego przychodu na członka rodziny odpowiednio: do 700, do 600, do 350 zł.
 • Sanatoria – zrównano kwoty dofinansowania leczenia sanatoryjnego dla emerytów i rencistów z kwotami przeznaczonymi dla pracowników.
 • Zapomogi materialne – zwiększono kwoty udzielanych zapomóg o 200 zł w każdym zakresie przychodów.
 • Jednorazowe dofinansowanie świąteczne – zwiększono odpowiednio do 600, do 500, do 400 zł.

 • Pożyczki – zwiększono również niektóre wysokości pożyczek z ZFŚS.

  Pełny tekst Regulaminu ZFŚS dostępny jest na stronie internetowej www.us.edu.pl

Ogłoszenia
KRAKÓW - 30.12.br.
WROCŁAW -Jarmark bożonarodzeniowy
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
Program turystyczny
na 2017 r.
wycieczki