24 Styczeń 2018 10:10
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

UCHWAŁA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ "Solidarność"
UCHWAŁA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ "Solidarność" UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
z dnia 3.02.2011Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, w związku z lekceważeniem naszych postulatów i dialogu z partnerami społecznymi w procesie legislacyjnym nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, podjęła w dniu 3 lutego 2011 r. uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji z członkami Związku w sprawie akcji protestacyjno-strajkowej.

Komisja wykorzystała wiele form działania (pikiety, pisma, apele, spotkania z posłami i senatorami), reagując na propozycje bardzo niekorzystnych dla pracowników i studentów zapisów w projekcie ustawy, co jednak nie znalazło zrozumienia ani w Ministerstwie, ani koalicji parlamentarnej.


Z upoważnienia Komisji Zakładowej
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
mgr Ewa ŻurawskaEdward Malec o reformie
Nietrafione reformy zagrażają wolnościom akademickim


EDWARD MALEC, Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

Prace nad nowelizacją ustaw o szkolnictwie wyższym oraz stopniach i tytułach naukowych dobiegają końca. Sejmowa Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży przyjęła sprawozdanie z prac podkomisji na posiedzeniu w dniach 18-19. 01. 2011. Dla wtajemniczonych miało ono emocjonujący przebieg. Zaczęło się od konfrontacji.
...czytaj
Odpowiedź na list prof. Barbary Kudryckiej
Szanowna Pani Minister,

Uprzejmie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź na nasze pismo z dnia 1 grudnia 2010r. zawierające uwagi na temat projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw.
...czytaj
Odpowiedź Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki na naszą petycję
Odpowiedź Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki na naszą petycję złożoną w czasie pikiety przed Urzedem Wojewódzkim w Katowicach w dniu 1.12.2010 r.
"Solidarność" nie poprze żadnej partii
ŻYCIE WARSZAWY.PL

W najbliższych wyborach na rekomendację związku mogą liczyć tylko pojedynczy kandydaci PO lub PiS – zapowiedział szef „Solidarności” Piotr Duda.

Zaprosznie na spotkanie noworoczne
Projekt rozporządzenia MNiSW
Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W załączeniu informacja o projekcie rozporządzenia z MNiSW, którego tekst można znaleźć na stronie internetowej
Proszę o pilne i szybkie nadsyłanie uwag do tego projektu do Komisji Zakładowej, która całość opracuje i przekaże do Krajowej Sekcji Nauki.
Serdecznie pozdrawiam.

Ewa Żurawska
Przewodnicząca NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Śląskiego
Spotkanie z Senatorami PO
Szanowni Państwo


29 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ "Solidarność" śląskich uczelni (zrzeszonych w RSN i w KSN) z Senatorami Platformy Obywatelskiej, Panami: Zbigniewem Meresem i Zbigniewem Szaleńcem.

Gospodarzem spotkania była KZ Uniwersytetu Śl. i jej Przewodnicząca, Koleżanka Ewa Żurawska. Celem była prezentacja wielu naszych zastrzeżeń do nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i in. ustaw, a także apel do nich i PO o poparcie w Senacie poprawki do budżetu państwa na rok przyszły, polegającej na zwiększeniu o kwotę 500 mln zł wydatków na szkolnictwo wyższe z przeznaczeniem jej na podwyżki płac w uczelniach publicznych.

Uzyskaliśmy zapewnienie poważnego potraktowania naszych licznych zastrzeżeń do nowelizacji jw. i jej przebiegu, a także apelu ws. 500 mln zł. Ustaliliśmy również termin kolejnego spotkania (w szerszym gronie, w połowie stycznia 2011r.) .

Pozdrawiam i Dosiego Roku!


Kazimierz Siciński
Członek Prezydium KSN
Przewodniczący RSN K-ce


Stanowisko nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ "Solidarność"
Stanowisko nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
w sprawie nowelizacji ustaw: „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz „Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk"

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje informacje o sposobie procedowania nowelizowanych ustaw w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Przyjęty pośpieszny tryb pracy nie daje szansy na usunięcie wszystkich błędów projektu rządowego.

Ograniczenie samorządności uczelni publicznych i środowiska akademickiego, ograniczenie praw pracowniczych nauczycieli akademickich oraz zmniejszenie stabilności zatrudnienia, przy rozszerzeniu możliwości finansowania z budżetu Państwa uczelni niepublicznych (bez wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe), nie tylko nie będzie sprzyjało trwałemu rozwojowi szkolnictwa wyższego, ale doprowadzi do upadku wielu wartościowych jednostek.

Z całą mocą ostrzegamy przed odbieraniem nauczycielom akademickim praw nabytych, w tym mianowania i prawa do pracy bez ograniczenia granicy wiekowej. Protestujemy stanowczo przeciw projektom dyskryminacji kobiet zatrudnionych na stanowiskach adiunkta oraz profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego i nie posiadających tytułu profesora.

Warszawa, 11.12.2010
Ustawa - prawo o szkolnictwie wyższym
Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego kierowany
przez premiera Donalda Tuska przyjął 14 września 2010 roku projekt ustawy o
zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
niektórych innych ustaw. Projekt (druk sejmowy 3391) trafił do Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży.


Zasadniczy kierunek zmian istniejącej ustawy, tempo procedowania, nieuwzględnienie
wniosków pochodzących z konsultacji, budzą obawy o rozwój naukowy oraz reguły
współistnienia wspólnot akademickich. Oto pytania narzucające się uważnemu czytelnikowi.
...więcej
Uświadomienie rządzącym konieczności zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" w porozumieniu z Krajową Radą Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP zorganizowała w środę 1 grudnia 2010 akcję informacyjno – protestacyjną na temat konieczności zwiększenia nakładów budżetowych przeznaczonych na Naukę i Szkolnictwo Wyższe.
W ramach tej akcji w samo południe została zorganizowana pikieta przed Sejmem RP i przekazana petycja do Premiera RP Donalda Tuska na ręce Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny.
Także w innych ośrodkach akademickich odbyły się podobne akcje informacyjno-protestacyjne.
...więcej
Ogłoszenia
Ostatki w Korbielowie
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
WYBORY 2018 - 2022