22 Wrzesień 2017 22:36
Sprawy płacowe

Komisja ds. płac Ważne
Historia
Warto zajrzeć
Jubileusz XXXV-lecia
Jubileusz XXX-lecia

Jubileusz XXV-lecia

APEL Prezydium KK
Apel
Prezydium KK
nr 48/11
ws. ustawy o zmianie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" uchwalonej przez Sejm dnia 4 lutego 2011 r.
Sprawozdanie z przebiegu pikiety
Sprawozdanie z przebiegu pikiety Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” przed Senatem RP w dniu 2 marca 2011 r.


2 marca 2011 r. odbyła się pikieta Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” przed gmachem Senatu RP. Była ona reakcją na niekorzystne zapisy w nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym…”. Projekt ustawy, przegłosowany wcześniej w Sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, został przekazany do komisji senackiej, która 28 lutego obradowała w tej sprawie, dając nadzieję na reakcję w kwestii poprawek wnoszonych wcześniej przez „Solidarność”.

W pikiecie uczestniczyli przedstawiciele uczelni krakowskich, śląskich, poznańskich, gdańskich, lubelskich, wrocławskich i warszawskich oraz pracownicy instytutów PAN, a także przedstawiciele ZNP. Liczbę uczestników wynosiła około 150 - 200 osób.

Wśród zebranych pojawili się także posłowie – Ryszard Terlecki i Artur Górski.
Podczas pikiety wystąpił Ryszard Proksa (szef Sekretariatu Nauki i Oświaty) z apelem Prezydium Komisji Krajowej "S" do Parlamentu RP w sprawie odrzucenia niekorzystnych zapisów w nowelizacji ustawy.
Był to z pewnością najważniejszy akcent pikiety, starannie przemilczany przez media;
Przemawiali także:
Edward Malec, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego;
Teresa Włodarczyk, przewodnicząca „Solidarności” PAN,
Janusz Rak, szef akademickiej ZNP,

Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność", z mocnym wezwaniem do odrzucenia ustawy.
Przedstawiciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Adamczyk;
Reprezentant Demokratycznego Zrzeszenia Studentów, Lapski.
Potem nastąpiła część artystyczna. Wystąpił Jan Pietrzak, który dowcipnie skomentował współczesną sytuację polityczną, a Grzegorz Dudziński zaśpiewał piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego.

Pojawił się także senator Zbigniew Romaszewski, który zapowiedział złożenie wniosku o odrzucenie ustawy.

Następnie 5-osobowa delegacja (Włodarczyk, Malec, Rak, Lapski, Adamczyk) udała się na spotkanie z senatorami, Kazimierzem Wiatrem i Ryszardem Góreckim.
Senatorowie stwierdzili, że w poniedziałek, 28 lutego, doszło w 2 sprawach do przełamania międzypartyjnego, co może przybliżyć możliwość porozumienia się w sprawie poprawek do projektu nowelizacji ustawy. Senator K. Wiatr podkreślił także, że do takiego porozumienia może dojść wtedy, gdy są ściśle określone priorytety.
W petycji KSN były właśnie uwzględnione kwestie najważniejsze, czyli sprawy płacowe (art. 151 i 105 dla PAN) i prawa nabyte (artykuł przejściowy 22).

Obydwaj senatorowie podkreślali, że jest mało prawdopodobne, by poprawki Komisji zostały utrzymane przez Senat w pełnym składzie.
Na zakończenie rozmowy przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” zapowiedział publikację ogłoszenia z wynikami głosowania w Senacie nad wnoszonymi problemami, jeżeli nie zostaną uwzględnione najważniejsze propozycje poprawek.

Opinia RSN Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
Opinia
z dnia 17 lutego 2011 roku
Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
na temat ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

przekazanej do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu
KSN - ogłoszenie
Reforma szkolnictwa wyższego: naruszenie wolności kademickich i praw nabytych, niejednoznaczne prawo.

Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego kierowany przez premiera Donalda Tuska przyjął 14 września 2010 roku przygotowany przez minister Barbarę Kudrycką projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw. Projekt został uchwalony na plenarnym posiedzeniu Sejmu w dniu 4 lutego br.

Czy mianowanie będzie chronić przed bezzasadnym zwolnieniem?...czytaj
Zaproszenie na manifestację
ZAPROSZENIE NA MANIFESTACJĘ POD SEJMEM - 02. 03. 2011 r.
List Arcybiskupa Metropolity Katowickiego
UCHWAŁA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ "Solidarność"
UCHWAŁA KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ "Solidarność" UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
z dnia 3.02.2011Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, w związku z lekceważeniem naszych postulatów i dialogu z partnerami społecznymi w procesie legislacyjnym nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, podjęła w dniu 3 lutego 2011 r. uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji z członkami Związku w sprawie akcji protestacyjno-strajkowej.

Komisja wykorzystała wiele form działania (pikiety, pisma, apele, spotkania z posłami i senatorami), reagując na propozycje bardzo niekorzystnych dla pracowników i studentów zapisów w projekcie ustawy, co jednak nie znalazło zrozumienia ani w Ministerstwie, ani koalicji parlamentarnej.


Z upoważnienia Komisji Zakładowej
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego
mgr Ewa ŻurawskaEdward Malec o reformie
Nietrafione reformy zagrażają wolnościom akademickim


EDWARD MALEC, Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

Prace nad nowelizacją ustaw o szkolnictwie wyższym oraz stopniach i tytułach naukowych dobiegają końca. Sejmowa Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży przyjęła sprawozdanie z prac podkomisji na posiedzeniu w dniach 18-19. 01. 2011. Dla wtajemniczonych miało ono emocjonujący przebieg. Zaczęło się od konfrontacji.
...czytaj
Odpowiedź na list prof. Barbary Kudryckiej
Szanowna Pani Minister,

Uprzejmie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź na nasze pismo z dnia 1 grudnia 2010r. zawierające uwagi na temat projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw.
...czytaj
Odpowiedź Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki na naszą petycję
Odpowiedź Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki na naszą petycję złożoną w czasie pikiety przed Urzedem Wojewódzkim w Katowicach w dniu 1.12.2010 r.
"Solidarność" nie poprze żadnej partii
ŻYCIE WARSZAWY.PL

W najbliższych wyborach na rekomendację związku mogą liczyć tylko pojedynczy kandydaci PO lub PiS – zapowiedział szef „Solidarności” Piotr Duda.

Ogłoszenia
Filharmonia Śląska - abonamenty koncertowe
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
Ochrona przedemerytalna
BABIA GÓRA 30.09. br.
Program turystyczny
na 2017 r.
wycieczki